BIODIVERSITY & REGENERATIVE

หลาย ๆ แบรนด์ แก้ปัญหาโลกรวน พร้อมกับช่วยชุมชนโตได้

13 พฤษภาคม 2567…ขณะที่ความร้อนเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศ และการเสียชีวิตทั้งในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา บริษัทต่างๆ สามารถหาวิธีแก้ปัญหาตามธรรมชาติ ช่วยพลิกแนวโน้มนี้ และส่งเสริมพื้นที่ที่ชุมชนสามารถเจริญเติบโต

เมืองกำลังร้อนขึ้น ปลูกต้นไม้อย่างมีกลยุทธ์ช่วยบรรเทาทุกข์

องค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NOAA) รายงานว่า ปี 2023 เป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยอ้างถึงหลายเหตุการณ์ เช่น ในแคนาดา ความร้อนที่ทำลายสถิติสูงสุดทำให้หลายชุมชนเสียหายสภาพแวดล้อมในเมืองที่หนาแน่น รวมถึงคนงานกลางแจ้ง ล้วนได้รับผลกระทบจากความร้อนจัด

ที่มาภาพคลิก

 

พื้นที่สีเขียวและต้นไม้ เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ต้นตอ ช่วยลดผลที่ตามมาของความร้อนที่มากเกินไปในเมือง ในความเป็นจริง โครงการความร่วมมือระดับชาติ เช่น แคมเปญการทำแผนที่ NOAA Urban Heat Island จะประเมินย่านร้อนที่สุดบางแห่ง จากนั้นใช้กลยุทธ์การทำความเย็น เช่น การปลูกต้นไม้

ป่าในเมืองให้ประโยชน์มากมายต่อสุขภาพของมนุษย์ แม้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวกของต้นไม้ที่มีต่อผู้คนเพิ่มขึ้น แต่การศึกษาพบว่าต้นไม้ลดผลกระทบจากเกาะความร้อนในเมือง และเพิ่มความสะดวกสบาย

เครื่องมือแบบโอเพ่นซอร์ส เช่น แผนที่แห่งชาติของ American Forests’ Tree Equity Score บันทึกว่าชุมชนผิวสีได้รับความร่มเงาของต้นไม้ และประโยชน์ในการช่วยชีวิตได้อย่างไร ซึ่งสามารถช่วยให้องค์กรต่างๆ ระบุได้ว่าต้นไม้จำเป็นที่จุดใด โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดต่างๆ เช่น เช่น อุณหภูมิพื้นผิว สุขภาพชุมชน องค์ประกอบทางสังคมและประชากร

พลังของสถานที่ปลูกป่าในเมือง

ที่ดินเอกชนสามารถเป็นตัวแทนป่าในเมืองในชุมชนได้ถึง 80% ตัวอย่างเช่น ในโตรอนโต แคนาดา ป่า 55% ในเมืองมีเจ้าของและบริหารจัดการโดยเจ้าของที่ดินเอกชน แม้เขตและเทศบาลจะมีส่วนร่วมอย่างมากในการปลูกต้นไม้บนที่ดินสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน แต่ที่ดินเชิงพาณิชย์ก็มีบทบาทสำคัญในการทำให้เมืองเย็นลงเช่นกัน

การผสมผสานต้นไม้ที่ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืนในสถานที่ต่างๆ เช่น สวนอุตสาหกรรมหรืออาคารพาณิชย์ ไม่เพียงแต่ทำให้ต้นไม้เหล่านี้เป็นพื้นที่ทำงานที่น่าสนใจยิ่งขึ้น แต่ยังให้ร่มเงาและลดมลพิษทางอากาศอีกด้วย เมื่อมีการกระจายต้นไม้อย่างเท่าเทียมกันในละแวกใกล้เคียง และประเภทการใช้ที่ดินที่แตกต่างกัน ผู้คนจำนวนมากจะสามารถเข้าถึงประโยชน์ของต้นไม้เหล่านั้น

เจ้าของที่ดินเชิงพาณิชย์ช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวก

บริษัทต่างๆ สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางตรงได้ โดยการนำต้นไม้ที่ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืนมาใช้กับทรัพย์สิน รอบๆ สิ่งอำนวยความสะดวก และลานจอดรถ ต้นไม้ที่มีสุขภาพดีและโตเต็มที่จะเป็นส่วนสำคัญของการตกแต่งเมือง เป็นโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวที่สำคัญเช่นกัน เมื่อได้รับการออกแบบอย่างตั้งใจ องค์ประกอบทางธรรมชาติเหล่านี้สามารถลดแรงกดดันของสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นในชุมชน โดยการดักจับก๊าซเรือนกระจก ลดการไหลบ่าของน้ำฝน นอกจากนี้ ร่มเงาที่ต้นไม้ทอดไว้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ระบายความร้อนให้กับอาคารที่อยู่ติดกัน

ที่มาภาพคลิก

 

ก่อนที่สังคมจะรู้สึกถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 นักวิจัยได้สำรวจความเชื่อมโยงเชิงบวกระหว่างความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและการสัมผัสกับธรรมชาติ รวมถึงมุมมองของพื้นที่สีเขียว ต้นไม้และความเขียวขจีส่งเสริมความสัมพันธ์และพฤติกรรมทางสังคม ปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันและสุขภาพจิต โครงการริเริ่มของสหรัฐฯ จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ตระหนักถึงวิธีที่ต้นไม้ฟื้นฟูสุขภาพกายและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนทั้งหมด ตัวอย่างเช่น แคมเปญ Healthy Trees, Healthy Lives รวบรวมเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจขององค์กรที่ได้ขยายการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในการแสวงหาชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นสำหรับทุกคน

ต้นไม้มอบประโยชน์วงกว้างให้สังคมโดยรวม นอกจากนั้นยังนำการพัฒนาสำคัญๆมาสู่แต่ละไซต์ได้เช่นกัน ดร. Janani Sivarajah นักวิจัยจากประธานการวิจัยของ l’Université Laval เกี่ยวกับต้นไม้ในเมือง ชี้ให้เห็นว่าต้นไม้ในเมืองเป็นตัวเร่งต่อสุขภาพ ความยืดหยุ่นของสภาพภูมิอากาศ และการทำงานร่วมกัน ในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งความเหลื่อมล้ำทับซ้อนชุมชน ไม่มีเวลาใดที่จะดีไปกว่านี้ในการนำตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ไปใช้จริง

วิธีมีส่วนร่วมจัดการป่าในเมืองอย่างยั่งยืน

ปี 2023 โครงการริเริ่มป่าไม้อย่างยั่งยืน (SFI) ได้เผยแพร่มาตรฐานความยั่งยืนของป่าไม้ในเมืองและชุมชนของ SFI มาตรฐานนี้ทำหน้าที่เป็นแผนงานสำหรับการสร้าง ติดตาม และปรับปรุงป่าไม้ในเมืองขององค์กรทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ด้วยวัตถุประสงค์ 16 ประการ พร้อมด้วยหลักการและตัวชี้วัดที่ชัดเจน มาตรฐานดังกล่าวนำเสนอแนวทางสำหรับองค์กรทุกขนาดในการประเมินความยั่งยืนของป่าในเมืองหรือป่าชุมชนของตน

สำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มประโยชน์ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของต้นไม้ให้สูงสุดขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยง การดำเนินการตามการรับรองเฉพาะเรื่องสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสุขภาพของมนุษย์จะช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ การรับรองมาตรฐานความยั่งยืนด้านป่าไม้ในเมืองและชุมชนของ SFI ยังเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้มงวดและความมุ่งมั่นขององค์กรในการจัดการป่าไม้ในเมืองอย่างยั่งยืน

เมื่อต้นไม้แข็งแรงเจริญเติบโตเต็มที่ ก็จะมอบคุณค่าให้กับผู้คนรอบข้างมากยิ่งขึ้น เมื่อเมืองของเราร้อนขึ้น เราสามารถใช้โซลูชันทั้งหมดที่มีใช้การปลูกต้นไม้บรรเทา และแก้ปัญหาได้

ที่มา

 

You Might Also Like