ALTERNATIVE

เชียงคาน & เมืองเก่าน่าน ติดอันดับจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 100 อันดับแรกปี 2020

14 ตุลาคม 2563..นับเป็นครั้งแรกทางออนไลน์ Global Green Destinations Days (GGDD) เปิดจุดหมายปลายทาง 100 อันดับแรกที่แสดงเรื่องราวการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และแนวทางปฏิบัติที่ดีของจุดหมายปลายทาง เป็นตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวและนักเดินทาง

เมืองเก่าน่านได้รับเลือกในปี 2563
จุดหมายปลายทางที่ยั่งยืน 100 อันดับแรก

Cr. Good Travel Guide

เนื่องจากขนาดของจุดหมายปลายทาง และจำนวนประชากรความยั่งยืนจึงเป็นเส้นทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับเมืองเก่าน่านเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว การดำรงอยู่ของอพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเมืองเก่าน่านเป็นข้อความที่ชัดเจนว่า จุดหมายปลายทางมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนอย่างไร

อพท. ยังใช้เกณฑ์ The Global Sustainable Tourism Council (GSTC) หรือมาตรฐานการเดินทางและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบและรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางในการสร้างกรอบในขั้นตอนการวางแผนจนถึงขั้นดำเนินการ

เมื่อปีที่แล้วเมืองเก่าน่านได้ทำการประเมินปลายทางด้วยวิธี GSTC ผลเป็นที่น่าพอใจมากเนื่องจากไม่มีระดับสีแดงเลยและมีเกณฑ์มากซึ่งอยู่ในระดับสีเขียว ในด้านความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เทศบาลเมืองน่านได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวสะอาดอันดับ 1 จากอาเซียนในปี 2561 และรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน (ESC) จากอาเซียนในปี 2560 ในด้านความสำเร็จด้านการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองน่านได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards (รางวัลกินรี) โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในสาขา Best Tourism Destination ปี 2562

เชียงคานได้รับเลือกในปี 2020
จุดหมายปลายทางที่ยั่งยืน 100 อันดับแรก

Cr. Good Travel Guide

ภายในปี 2568 เชียงคานจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่เสริมสร้างการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมด้วยการจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม ด้วยปณิธานหลักด้านความยั่งยืนเราร่วมกันจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวด้วยความประทับใจในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชียงคานช่วยสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและสามารถนำไปปฏิบัติได้

ยกตัวอย่าง ทางเดินริมแม่น้ำโขงได้รับรางวัล Universal Design Place ประจำปี 2019 เรื่อง“ การออกแบบที่เป็นมิตรกับสถานที่ท่องเที่ยว” จากมูลนิธิการออกแบบ ประเทศไทย นอกจากนี้จุดหมายปลายทางยังได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในฐานะเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม

สรุปแล้วเชียงคานจะเป็นต้นแบบที่ไร้ที่ติสำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานระดับโลก

การเผยแพร่รายงานประจำปีนี้ ได้แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการปลายทาง และเรื่องราวความสำเร็จ ซึ่งผู้ริเริ่มรับทราบจะได้ขั้นตอนต่าง ๆ ที่นำไปสู่การท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางที่ความยั่งยืนยั่งยืน มีความรับผิดชอบ ดึงดูดใจมากขึ้นจากผู้เยี่ยมชม

คณะกรรมการคัดเลือกรายชื่อ 100 อันดับแรก ไม่ได้หมายความว่าปลายทางนั้น ๆ จะต้องมีความยั่งยืนอยู่แล้ว แต่มีความพยายามที่จะส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนในปลายทางที่ยังไปไม่ถึงเรื่องนี้ดีแต่มีแนวโน้มที่จะก้าวหน้าต่อไป

การแข่งขันจัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของ Top 100 Partnerships เช่น

-จุดหมายปลายทางสีเขียว QualityCoast, TravelMole,
-วิสัยทัศน์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Travelife,ITB Berlin, Asian Ecotourism Network, Ecotourism Australia และ GLP Films

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม 100 อันดับแรกได้รับเชิญให้เข้าร่วมใน Good Travel Guide ช่วยให้พวกเขาสามารถบอกเล่าเรื่องราวความยั่งยืนให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจได้

ที่มา

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply