ALTERNATIVE

Business Model ที่บูรณาการ ESG ช่วง #COVID19 จะได้ความแข็งแกร่ง ทนต่อผลกระทบทุกระยะ

4 สิงหาคม 2563…การระบาดของ Coronavirus ได้เน้นข้อดีของการบูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการ (ESG) เข้าด้วยกัน สําหรับทั้งผู้จัดการสินทรัพย์และองค์กรในการระบุพื้นที่เฉพาะที่สามารถเป็นประโยชน์ ในมุมของผลประกอบการทางการเงิน โดยผู้จัดการสินทรัพย์สามารถระบุถึงบริษัทที่มีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้น ขณะที่องค์กรเองก็อยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งขึ้น ที่จะทนต่อผลกระทบของการระบาด

สําหรับผู้จัดการสินทรัพย์ การบูรณาการปัจจัย ESG ให้กลยุทธ์การลงทุน และพอร์ตการลงทุนของพวกเขาอยู่ในตําแหน่งที่ดีขึ้น โดยจำแนกได้ชัดเจนว่าบริษัทสามารถดําเนินการได้ดีกว่าคู่แข่งของพวกเขาในระหว่าง และหลังวิกฤตสุขภาพครั้งนี้

สําหรับองค์กร การบูรณาการ ESG ให้เข้ากับ Business Model และการดําเนินงานของพวกเขา จะทำให้ได้รับประโยชน์จากการอยู่ใน Position ที่แข็งแกร่ง สามารถทนต่อผลกระทบแบบปัจจุบันทันด่วนของการระบาด รวมทั้งผลกระทบระยะยาว

บทพิสูจน์สืบค้นได้จากการศึกษาที่แตกต่างหลากหลาย ทั้งจาก J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) และ BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับการทำบูรณาการ ESG ของพวกเขา

การศึกษาหัวเรื่อง “บูรณาการ ESG การลงทุน ขับเคลื่อนโดยผู้เชี่ยวชาญ” เผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2020, JPMAM นําเสนอระบบการให้ 10 คะแนน สําหรับบูรณาการ ESG ที่ปัจจุบันถูกใช้โดยทีมลงทุน สําหรับการประเมินองค์กรต่างๆในขอบเขตที่ได้บูรณาการปัจจัย ESG ใน Business Model และการดําเนินงานของพวกเขา

ระบบการให้คะแนนซึ่งขึ้นอยู่กับหลักการของความรับผิดชอบการลงทุน (PRI) รับรองโดยสหประชาชาติ ได้รวมปัจจัย 3 ด้านหลัก คือ การวิจัยและการจัดการการลงทุนซึ่งพยายามที่จะพิจารณาว่า การบูรณาการ ESG เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิจัยหรือกระบวนการตัดสินใจลงทุน เอกสารซึ่งจะกําหนดว่าเกี่ยวกับการบูรณาการ ESG  คืออะไร รวมถึงการติดตามผล ซึ่งต้องพิจารณาการดำเนินงาน และความรับผิดชอบในกระบวนการบูรณาการ ESG ให้ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลเรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้ระบบกําลังถูกใช้โดยทีมการลงทุนของ JPMAM สําหรับการประเมินพอร์ตการลงทุนขององค์กรจำนวนมาก และทํางานได้ดีท่ามกลางการระบาด เช่น องค์กรที่ลงทุนเรื่อง Human Capital ช่วงก่อน Covid-19 ได้ประโยชน์ในแง่ของการมีความยืดหยุ่นมากขึ้นช่วงการระบาดขยายตัว

“มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างองค์กรที่มีการจัดการทุนมนุษย์อย่างจริงจังเมื่อเทียบกับผู้ไม่ได้ทำ ทีมการลงทุนของเรานําเสนอในบริบทนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการจัดการทุนมนุษย์ พวกเขาให้คะแนนองค์กรนี้มากกว่าคู่แข่ง และเนื่องจากการจัดการทุนมนุษย์กลายเป็นสิ่งที่สําคัญมากในช่วงระบาด แน่นอนว่า พวกเขาเห็นความแตกต่างในประสิทธิภาพทางการเงินเช่นกัน และนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเห็น เราต้องการให้แน่ใจว่าทีมการลงทุนของเราใช้ปัจจัย ESG ในแนวทางที่ชาญฉลาดและปัจจัย ESG ก็ช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าจริงๆ”  Jennifer Wu Global Head แผนก Sustainable Investing ของ JPMAM กล่าว

ในกรณีของ BNPP AM กระบวนการบูรณาการ ESG มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมขององค์กร ซึ่งสะท้อนถึงวิธีการที่บริษัทรับมือกับ Covid-19 รายงานเรื่อง “Post Covid-19 Engagement Themes” ตีพิมพ์ในเดือนมิถุนายน 2020, นำเสนอวิธีที่ BNPP AM ใช้เชื่อมโยงกิจกรรมขององค์กร เช่น การประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี (AGMs) และการสัมภาษณ์คณะจัดการขององค์กรเพื่อให้รายละเอียดการบูรณาการ ESG ของพวกเขา

ในฤดูกาลออกเสียงลงคะแนนในปี 2020 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงที่การระบาดพุ่งสูง การประชุมผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่จัดแบบ Virtual โดยไม่ค่อยมีการปฎิสัมพันธ์แบบใกล้ชิดกับผู้ถือหุ้นอย่างเคย (ยกเว้นการส่งคำถามก่อนการประชุมเริ่มขึ้น)

“อย่างไรก็ตาม การประชุมแบบ Virtual ไม่ส่งผลกระทบกับ BNPP เพราะเรามีการประชุมผู้ถือหุ้นแบบไฮบริด” Gabriel Wilson-Otto , ประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์, เอเชีย, ที่ BNPP AM กล่าว

การศึกษาพบว่ามีความสนใจในการจัดสรรทุนที่มีความรับผิดชอบ  การมีกรอบที่รัดกุมเป็นรากฐานสำคัญของกลยุทธ์จัดสรรเงินทุนระยะยาว ความสมดุล จะเกิดขึ้นจากการผสานประโยชน์ที่แตกต่างของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งต้องไม่ขัดกับกลยุทธ์ระยะยาวของพวกเขา ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆที่อาจเกิดขึ้น

“เราร้องขอให้ลูกค้าเปิดเผยผลกระทบต่อเนื่องที่อาจเกิดจากวิกฤต Covid-19 หรือคาดว่าจะมีผลต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจของพวกเขา การตัดสินใจจัดสรรทุน แผนความยั่งยืน ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียที่ครอบคลุมกว้างขึ้น เช่น ผู้ให้กู้ด้วย” Wilson -Otto กล่าวในท้ายที่สุด

ที่มา

You Might Also Like