ALTERNATIVE

มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล ควบคุมเพลิงไหม้ได้แล้ว พร้อมดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

9 พฤษภาคม 2567…ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า ตามที่ บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้เกิดเพลิงไหม้บริเวณถังจัดเก็บสารประกอบไฮโดรคาร์บอน C9+ จำนวน 1 ถัง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลาประมาณ 10.45 น. สามารถควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้ได้ เมื่อเวลา 16.35 น. และเพลิงสงบแล้ว โดยร่วมกับทางจังหวัดระยอง ซึ่งทางผู้อำนวยการจังหวัดระยองได้ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในความร่วมมือเพื่อควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว

“บริษัทฯ รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยจะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต 1 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บ 5 ราย อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยในเบื้องต้น บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลอย่างเต็มที่”

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน C9+ เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By Product) จากการผลิตสารตั้งต้นในการผลิตเม็ดพลาสติก โดยได้แยกเบนซีน โทลูอีน มิกซ์ไซลีน ออกหมดแล้ว ซึ่งใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรม ต่าง ๆ (Solvent) หากสัมผัสและสูดดม อาจเกิดการระคายเคืองผิวหนัง ดวงตา ทางเดินหายใจ หรือมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตรวจวัดอากาศในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง พบว่าคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลมาบตาพุด และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง จัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ได้รับผลกระทบในชุมชน

“บริษัทฯ ขออภัยในเหตุที่เกิดขึ้น และรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้” ธรรมศักดิ์ กล่าวในท้ายที่สุด

 

You Might Also Like