ALTERNATIVE

เตรียมกดซื้อให้ทัน “หุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก” บนแอปฯ “เป๋าตัง” ครั้งที่ 2

4 ตุลาคม 2566…การระดมทุนครั้งนี้ บางจากฯ จะนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจก้วยแนวทาง ESG อย่างยั่งยืนต่อไป ด้วยวงเงิน 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.45% ต่อปี เปิดโอกาสคนไทยเข้าถึงการลงทุนกับผู้นำธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันของประเทศ ลงทุนเริ่มต้นเพียง 10,000 บาท “จองก่อน ได้ก่อน” ดีเดย์ 30 ต.ค.- 1 พ.ย.66

ภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  และรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยถึง “หุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก”เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 สะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของบางจากฯ การผสานพลังทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นหลังเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของเอสโซ่ประเทศไทย รวมถึงประสิทธิภาพในการผลิตที่เพิ่มขึ้น

ครั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ A สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพธุรกิจของบางจากฯ ซึ่งเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ดำเนินธุรกิจหลากหลายครอบคลุมต้นน้ำสู่ปลายน้ำ บูรณาการธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและธุรกิจการตลาด พร้อมขยายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการระดมทุนครั้งนี้ บางจากฯ จะนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับธนาคารกรุงไทย เป็นการต่อยอดความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนบนช่องทางดิจิทัล ยกระดับตลาดทุนไทย และสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านการเงินและการลงทุนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำ ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ

หุ้นกู้ดิจิทัลบนแอปฯ เป๋าตัง อำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนซื้อขายได้แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นกู้ทันทีที่ซื้อ และได้รับเงินทันทีที่ขาย ตลอดจนแสดงข้อมูลการถือครองหุ้นกู้ ราคาซื้อขาย ครบจบในที่เดียว ตอบโจทย์การออมและการลงทุนได้ครบทุกมิติ สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับลูกค้าและประชาชนได้อย่างยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯ “เป๋าตัง” และทำแบบประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยเปิดจองซื้อพร้อมกันตั้งแต่เวลา 08.30 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2566 จนเต็มจำนวนที่เสนอขาย กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย จัดสรรในรูปแบบจองซื้อก่อนมีสิทธิก่อน

 

You Might Also Like