ALTERNATIVE

เทคนิค Hologram ในโฆษณา The Future is Now ป้านปู ฉลองครบรอบ 40 ปี

19 มิถุนายน 2566…ย้ำภาพลักษณ์ผู้นำธุรกิจที่มุ่งสร้างโซลูชันด้านพลังงานที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คน ตามจุดยืนของบ้านปูในการส่งมอบ ‘อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน’ (Smarter Energy for Sustainability) เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เผยว่า ตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษที่ผ่านมา บ้านปูสำรวจ ผลิต และส่งมอบพลังงาน เคียงข้างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ปัจจุบันเราดำเนินธุรกิจใน 9 ประเทศ ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์พลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น พร้อมกับนำเสนอโซลูชันด้านพลังงานที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คนทั้งในวันนี้และในอนาคตด้วย

ภาพยนตร์โฆษณา ‘The Future is Now’ ซึ่งมีความยาวประมาณ 1 นาที ทำหน้าที่ในการสื่อสารความมุ่งหวังของบ้านปูที่อยากให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งหมายถึงพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถส่งมอบได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนโซลูชันด้านพลังงานที่ครบวงจรและตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คน เริ่มต้นด้วยการมี Passion ของบ้านปูที่จะไปถึงเป้าหมายดังกล่าวด้วยการลงมือทำตั้งแต่วันนี้ เพราะการลงมือทำในวันนี้ คือตัวกำหนดสิ่งจะที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ใช้เทคนิคโฮโลแกรม (Hologram) ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน จึงเกิดเป็นการเล่าเรื่องผ่านภาพ 3 มิติ และโฮโลแกรม AI ที่มีความล้ำสมัย สื่อถึงความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานของบ้านปูที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

‘พลังงานที่ยั่งยืน’ และ ‘อนาคต’ อาจเป็นนามธรรมที่ดูเข้าใจได้ยาก บ้านปูจึงเล่าเรื่องผ่านตัวละคร ‘เด็กหญิง’ ซึ่งเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่เห็นโลกทั้งส่วนที่มืดและสว่างด้วยสายตาไร้เดียงสา เธอเกิดความสงสัยว่า ทำอย่างไรโลกทั้งใบจึงจะสว่างสดใสตลอดไป เพราะเธอเชื่อว่าโลกที่สว่างสดใสจะช่วยให้เธอสามารถทำตามความฝันได้และมีอนาคตที่ดี นอกจากนี้ ยังมีตัวละคร ‘โฮโลแกรม AI’ ซึ่งเป็นตัวแทนของบ้านปู ที่นำเสนอว่าบ้านปูได้สร้างพลังงานที่ยั่งยืนมาโดยตลอดด้วยโซลูชันที่หลากหลาย ครบวงจร ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึง ‘ลิฟวิ่ง เฟรม (Living Flame)’ อัตลักษณ์ของแบรนด์บ้านปู ที่เปรียบเสมือนความมุ่งมั่นของบ้านปูที่จะสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับทุกฝ่าย ลิฟวิ่ง เฟรม ทำหน้าที่จุดประกายความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน พร้อมนำเสนอการส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืนจากบ้านปูที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ทุกชีวิตสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดังที่ตั้งใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

You Might Also Like