ALTERNATIVE

ดิอาจิโอ x ecoSPIRITS นำร่อง Reuse โซลูชันบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

26 เมษายน 2565… เริ่มนำร่องกับแบรนด์สเมอร์นอฟ และกัปตัน มอร์แกน นำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ได้อย่างปลอดภัย ภายในบาร์และภัตตาคารต่าง ๆ มีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะสำหรับตลาด On-trade หรือการจำหน่ายเพื่อบริโภคภายในร้านค้า

มิส ปรีติ อโรร่า ราซดาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดิอาจิโอ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ มิส ซุยหลิง เชีย ประธานกรรมการบริหาร ecoSPIRITS กล่าวที่สิงคโปร์ ถึงความร่วมมือกันในครั้งนี้

ดิอาจิโอ จะนำเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ล้ำสมัยมาใช้ในการบรรจุขวด จัดเก็บ กระจาย และจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับบาร์และภัตตาคารที่ได้รับเลือกในโครงการ

ดิอาจิโอ ตั้งเป้าลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์และปริมาณขยะจากการใช้ขวดแก้วบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบใช้แล้วทิ้ง ผ่านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนอย่างยั่งยืนของ ecoSPIRITS โดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สู่ความยั่งยืนของดิอาจิโอ ตามแผนงานความยั่งยืน Society 2030: Spirit of Progress ของบริษัทฯ

สำหรับการดำเนินงาน ดิอาจิโอจะส่งสินค้าแบรนด์ดังที่ได้กล่าวมานี้ในภาชนะ ecoTote ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ให้กับบาร์ต่าง ๆ เมื่อผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์นั้นหมดลง บาร์จะส่งภาชนะนั้นกลับมาให้ดิอาจิโอเพื่อเติมผลิตภัณฑ์เข้าไปใหม่

 

ecoSPIRITS กำลังสร้างแพลตฟอร์มระดับโลกสำหรับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หมุนเวียน แผนกลยุทธ์ด้านระบบหมุนเวียนอัจฉริยะจะช่วยให้ ecoSPIRITS และลูกค้าอย่างดิอาจิโอ สามารถจัดการและรับมือกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของการใช้ขวดแก้วแบบใช้แล้วทิ้งได้ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน

ทั้งนี้ ดิอาจิโอเป็นพาร์ทเนอร์ในการเปิดตัวระดับโลกของเทคโนโลยีหมุนเวียนอัจฉริยะใหม่ล่าสุดจาก ecoSPIRITS ซึ่งประกอบไปด้วยเทคโนโลยี SmartPour 2.0S ใหม่สำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในบาร์ และเป็นบริษัทแรกที่ดูแลการดำเนินงานโรงงานบรรจุขวด ecoPLANT โดยตรง

 

You Might Also Like