ALTERNATIVE

AIS Shop พร้อมต้อนรับลูกค้า ตามมาตรฐานสธ.

31 สิงหาคม 2564… ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ในห้างสรรพสินค้า, ศูนย์การค้าและ คอมมูนิตี้มอลล์ ด้วยมาตรฐาน D-M-H-T-T ที่ได้รับการรับรองจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณาสุข ผ่าน Thai Stop COVID Plus และแพล็ตฟอร์ม Thai Safe Thai ที่ครอบคลุมทั้งความสะอาดของสถานประกอบการและการประเมินสุขภาพของพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่

ปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าทั่วไป เอไอเอส กล่าวว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งกับมาตรการนี้ของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ยกระดับขั้นตอนการป้องกันและคัดกรองขั้นสูงสุด หรือ D-M-H-T-T ไว้เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ ประกอบด้วย

1.ความสะอาดและสุขอนามัยของสถานที่ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ทั้งร้านเอไอเอสช็อปและร้านเอไอเอส เทเลวิซ
2.การเว้นระยะห่างในพื้นที่ให้บริการตามมาตรฐานที่กำหนด
3.การคัดกรองพนักงานที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ โดยเน้นกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีน และมีการตรวจ Antigen – ATK อย่างสม่ำเสมอ
4.การคัดกรองผู้เข้ารับบริการตามมาตรฐานที่เหมาะสม เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ

นอกจากนี้ ยังคงมีความพร้อมในส่วนของการช่องทางให้บริการอื่นๆ ประกอบด้วย ร้านเอไอเอส อุ่นใจช็อป ที่กระจายตัวอยู่ในชุมชนต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่หลักแล้วมากกว่า 100 แห่ง รวมถึงรถเอไอเอสอุ่นใจ มากกว่า 30 คัน ที่พร้อมตระเวนให้บริการลูกค้าและประชาชน อย่างต่อเนื่องตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น(ดูรายละเอียดช็อปที่ให้บริการได้ที่ https://www.ais.th/servicecenter/) รวมไปถึงช่องทาง Online อย่าง myAIS App ที่เสมือนยก เอไอเอส ช็อป ไปไว้ในมือถือด้วยเช่นกัน

“เอไอเอส ยืนยันที่จะปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ และ ศบค. รวมถึงทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ภารกิจเปิดเมือง เปิดห้างอย่างปลอดภัยเกิดขึ้นได้ตามเป้าหมาย รวมถึงจะปฏิบัติตามทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพราะสิ่งนี้คือปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้ประเทศไทยกลับมาฟื้นตัว จากการที่เราสามารถใช้ชีวิตตามปกติร่วมกับโควิด-19 ได้อย่างสมดุลนั่นเอง”

 

You Might Also Like