ACTIVITIES

เด็ก ๆ“บ๋าย บาย…พลาสติค”ผลงานชนะอยู่บนกระเป๋าผ้า Sabinie

15 พฤศจิกายน 2562 : พิชชา ธนาลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) จัดประกวดวาดภาพระบายสี “บ๋าย บาย…พลาสติค กับพี่ซาบีนี่ Sabinie #ZeroPlastic”

ด้วยเจตนารมณ์ ต้องการให้เยาวชนได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษ์โลก และปลูกจิตสำนึกเชิญชวนให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมในการช่วยลดการใช้พลาสติกด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ สามารถทำได้ด้วยตัวเองในชีวิตประจำวัน โดยนำภาพผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมาสกรีนลงบนกระเป๋าผ้า Sabinie เพื่อเป็นของแถมเมื่อซื้อสินค้าซาบีนี่ครบตามโปรโมชั่น ณ เคาน์เตอร์ซาบีน่าในห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ ซาบีน่า ช้อป และซาบีน่าออนไลน์ทุกช่องทาง ตั้งแต่วันนี้จนกว่าสินค้าจะหมด

 

 

You Might Also Like