Browsing Tag

UNDP

NEXT GEN

ตามเป้าหมาย SDGs ไทยจะต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มประมาณ 1.27 ล้านล้านบาทในปี 2563-2573

16 สิงหาคม 2566…มากกว่าครึ่งหนึ่งในแนวโน้มโอกาสด้านการลงทุน (IOAs) ของธุรกิจที่ได้รับการแนะนำบนแพลตฟอร์ม เน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดช่องว่างในการเข้าถึง และเกือบทั้งหมดให้ความสำคัญกับประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งขาดแคลนปัจจัยจำเป็นพื้นฐาน

Continue Reading

NEXT GEN

ดีแทค แสนสิริ ยูนิลีเวอร์ ประกาศจุดยืน “ความเท่าเทียมทุกมิติ รับความหลากหลาย LGBTQ+” ในองค์กร สู่ Supply Chain และสังคมไทย

27 พฤษภาคม 2565…วางโรดแมปพันธกิจระยะยาว 3 ปี ผลักดันสู่ความเท่าเทียมทุกมิติในสังคมไทย แบ่งปันองค์ความรู้-ขยายแนวคิดสู่พันธมิตรคู่ค้าทางภายใต้การสนับสนุนต่อเนื่องจาก UNDP

Continue Reading

ALTERNATIVE

ป่าไม้และการดำรงชีวิต: การดูแลผู้คนและโลกใบนี้อย่างยั่งยืน

3 มีนาคม 2564…วันนี้คือ “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก” โลกจะดำรงชีวิตบนผืนป่าส่งเสริมรูปแบบการจัดการป่าไม้ และแนวทางปฏิบัติที่รองรับทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ การอนุรักษ์ป่าไม้ในระยะยาว

Continue Reading

NEXT GEN

นับถอยหลัง SDGs ปี 2030 ทศวรรษแห่งการเร่งลงมือทำอย่างเข้มข้น

25-27 กันยายน 2563..เป้าหมาย ที่วางไว้ทุกฝ่ายปฏิบัติตาม ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2015 ที่รู้จักกันในชื่อ Paris Climate Agreement เป็นความสําเร็จที่ 196 ประเทศบวกกับสหภาพยุโรป ร่วมให้คำมั่นสัญญาว่า จะทำให้อุณหภูมิของโลกต่ำลงกว่าช่วงต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมประมาณ 2 องศาเซลเซียส  
ทุกประเทศที่ลงนามในสนธิสัญญาปารีสยังตกลงกันว่า จะกำหนด SDGs เป็นหมุดหมาย เป็นคํามั่นสัญญาที่จะช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายในประเทศของตัวเองด้วย

Continue Reading

NEXT GEN

Samsung ชวนเปลี่ยนโลกด้วยกัน ภายในปี 2573

25 ตุลาคม 2562… ผ่านแอป Samsung Global Goals อุปกรณ์เสริมรุ่นพิเศษ มีเป้าหมายสร้างความตระหนัก และระดมทุนสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals-SDGs)

Continue Reading

ACTIVITIES

ไลฟ์สไตล์ใหม่ “พกถุง ช้อปปิ้ง”

24 ตุลาคม 2563…เดอะมอลล์ กรุ๊ป เร่งสร้างการรับรู้ และเตรียมความพร้อมของประชาชนหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก ดีเดย์ พร้อมกันทั่วประเทศ 1 มกราคม 2563

Continue Reading