Browsing Tag

Rethink Sustainability: A Call to Action for Thailand​

NEXT GEN

KBank Private Banking  X Lombard Odier เผยแนวคิด RETHINK SUSTAINABILITYผลักดันและเร่งให้เกิดการลงมือทำเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน

16-17 มีนาคม 2567…มีการระบุว่ามีจะเม็ดเงินมูลค่ามหาศาลถึง 34 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (หรือกว่า 1.2 พันล้านล้านบาท) กระจายลงทุน ภายในปีพ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะคว้าโอกาสนี้อย่างไร? ธนาคารกสิกรไทย โดย เคแบงก์ ไพรเวทแบงก์กิ้ง และลอมบาร์ด โอเดียร์ ร่วมกันจัดงานเสวนาด้านความยั่งยืน ‘RETHINK SUSTAINABILITY: A CALL TO ACTION FOR THAILAND’ เพื่อผลักดันและเร่งให้เกิดการลงมือทำเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน และจากการเล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนร่วมกัน ทั้งจากภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการลงทุน ที่จะช่วยสร้างเศรษฐกิจและเพิ่มการลงทุนในธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนแห่งอนาคต ครอบคลุม 4 อุตสาหกรรมหลักของไทย ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาหารและการเกษตร เคมีภัณฑ์ และพลังงานหมุนเวียน พร้อมตอกย้ำบทบาทสำคัญของนักลงทุนในการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

Continue Reading

TALK

ขัตติยา เผยคำถามลึกจากนักลงทุน เพราะ RETHINK SUSTAINABILITY

28 กุมภาพันธ์ 2567…ธนาคารกสิกรไทย โดย KBank Private Banking และ Lombard Odier ร่วมจัดงานเสวนาด้านความยั่งยืน ‘RETHINK SUSTAINABILITY: A CALL TO ACTION FOR THAILAND’ เพื่อผลักดันและเร่งให้เกิดการลงมือทำเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน

Continue Reading

ACTIVITIES

Rethink Sustainability: A Call to Action for Thailand

9 กุมภาพันธ์ 2567… ความสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนไปสู่สังคมแห่งความยั่งยืน เพราะ KBank Private Banking ผู้เชี่ยวชาญการลงทุน มองว่าแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องร่วมกันสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยด้วยการลงมือทำ

Continue Reading