Browsing Tag

Perspectives

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

Sustainable Banking ไม่ได้มาเล่นๆ เพราะเป็นกลไกสำคัญสร้างความยั่งยืนแก่เศรษฐกิจ


16 พฤศจิกายน 2561…ทำแล้ว ธนาคาร ผู้มีส่วนได้เสียได้ลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ช่วยแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุน ประชาชน

Continue Reading

NEXT GEN

เทรนด์ “โรค” ทศวรรษหน้า+จ่ายเพื่อสุขภาพคนแก่เพิ่ม 5 เท่า

16 พฤศจิกายน 2561…คนเอเชียจะป่วยเป็นโรคเรื้อรังมากขึ้น เช่นโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมโรคเบาหวาน ส่วนสังคมสูงวัยไทยจ่ายค่ารักษาสุขภาพมากขึ้น กระทบให้ขนาดของเศรษฐกิจไทยใน10ปีข้างหน้าลดลงราว -4.4% อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Continue Reading

ACTIVITIES

เอสซีจีเผย “การมีส่วนร่วมของชุมชน” เป็นหัวใจให้คว้ารางวัล CSR

14 พฤศจิกายน 2561…เอสซีจีรับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านองค์กรเอกชนที่มีผลงาน CSR ที่มีความเป็นเลิศ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Continue Reading

ACTIVITIES

“ไบโพลาร์” รักษาหายได้ ผู้ป่วย ญาติ &สังคม ควรมีความรู้ความเข้าใจ

14 พฤศจิกายน 2561…ภาพวาดข้างต้นเป็นฝีมือผู้ป่วยไบโพลาร์ ปี 2559 พบว่า มีผู้ป่วยโรคไบโพลาร์ 32,502 คน ในจำนวนนี้ไม่กล้ามาพบแพทย์ หากปล่อยไว้อาจเกิดอันตรายได้ทั้งกับตัวผู้ป่วยเอง คนใกล้ชิด และสังคมรอบข้างได้

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

Single-Use คำศัพท์แห่งปี 2018 สร้าง Sustainable Lifestyle

13 พฤศจิกายน 2561…Single-Use หมายถึง “การใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวแล้วทิ้ง” Collins Dictionary ยกให้คำนี้เป็น Word of the Year 2018 มีการใช้ศัพท์นี้เพิ่ม 4 เท่าจากปี 2013 ด้วยกระแส “การใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวแล้วทิ้ง” ทำลายสิ่งแวดล้อมโลกอย่างรุนแรง

Continue Reading

ACTIVITIES

UN ประกาศ SET คว้า Market Transparency Award

25 ตุลาคม 2561…หนึ่งเดียวในกลุ่มตลาดเกิดใหม่และเอเชีย ซึ่งองค์การสหประชาชาติประกาศให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ คว้ารางวัล “United Nations Sustainable Stock Exchanges Market Transparency Award” ณ ที่ประชุม SSE Global Dialogue ในงาน World Investment Forum (WIF) 2018 กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Continue Reading

NEXT GEN

เกษตรกรอินเดียใช้สมาร์ทโฟนสู้ศัตรูพืช !

25 ตุลาคม 2561…ภาพข้างต้น เกษตรกรตรวจโรคพืชที่ต้นมะเขือเทศ ซึ่งซอฟต์แวร์การรับรู้ภาพและ AI จะถูกนำมาใช้เพื่อหยุดยั้งการขยายตัวของศัตรูพืชและตรวจสอบรัฐและเขตที่ติดเชื้อได้มากที่สุด

Continue Reading

CSR

ทำดีให้คนมองเห็น

24 ตุลาคม 2561…1 ห้องตรวจตามี 2 หมอกำลังตรวจคนไข้ และที่นั่งรอด้านนอก 500 คน/วัน มี 2 ห้องผ่าตัดใช้ทำงานคิวเช้าถึงคิวหลัง 6 โมงเย็น 7 วัน จักษุแพทย์ที่นี่อยากให้ผู้ป่วยโรคตาได้เห็นแสงสว่าง แต่ยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์และอาคาร “โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว”

Continue Reading