Browsing Tag

Perspective

NEXT GEN

Buddhist Coin สกุลเงินแลกเปลี่ยน เพื่อการทำบุญแบบใหม่

18 พฤษภาคม 2562…หากสังเกตความเป็นไปในแวดวงพระพุทธศาสนาในช่วงหลายปีมานี้จะเห็นว่า ประเด็นเกี่ยวกับความโปร่งใสในเรื่องเงินบริจาคมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นศรัทธาเป็นอย่างมาก

Continue Reading

NEXT GEN

ควันรถคือภัยร้าย รู้ว่ารถEV ช่วยได้ แม้คำถามมากมาย ก็ต้องมีพลังงานทางเลือก

16 พฤษภาคม 2562… ในการ์ดเขียนว่า MG SEE YOU SOON 20.06.19 ZS EV เอ็มจีเปิดเวทีเสวนา  EVolution of Automotive  เป็นมุมมองของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผลักดัน “รถEV” มีความพร้อมในไทยสู่ทางเลือกใหม่

Continue Reading

NEXT GEN

 “การก้าวข้าม” ต้องละทิ้งวิธีคิดแบบเบอร์ 1 ในฐานะ Game Changer

15 พฤษภาคม 2562…การละทิ้งข้างต้น จะต้องเปลี่ยนเป็นคิดแบบผู้ท้าชิง รองรับรูปแบบการทำธุรกิจที่แตกต่าง ต้องมี Fighting Spirit และ New Ability เร่งเสริมทักษะไม่หยุด โดย AIS Fiber ถือเป็น Model

Continue Reading

PARTNERSHIPS

Organic PGS เปลี่ยนชีวิตใหม่ให้เกษตรกรรายย่อย : คุณก็ทำได้ !

14 พฤษภาคม 2562…เลมอนฟาร์ม ได้ดำเนินการโครงการจัดการระบบผลิตและการตลาดอาหารอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้บริโภค-เกษตรกร (2558-2561) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

Continue Reading

PARTNERSHIPS

เผยเคล็ดลับปลูกผักอินทรีย์ PGS ป้อนตลาด “แผ่เมตตา”

14  พฤษภาคม 2562…ปีละกว่า 5.5 ล้านบาท! คือรายได้รวมของกลุ่มที่เชื่อเลมอน ฟาร์ม และสสส. หนุนเกษตรกรรายย่อยขยายเกษตรอินทรีย์ ใช้มาตรฐาน Lemon Farm Organic PGS ลดความเสี่ยงจากปลูกข้าวที่ประสบภาวะภัยแล้ง

Continue Reading

ACTIVITIES

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายเรื่อง “สร้างป่า สร้างรายได้”

13 พฤษภาคม 2562… ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาฯ จ.น่าน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในงานสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 4 และทรงบรรยายเรื่อง “สร้างป่า สร้างรายได้”

Continue Reading

PARTNERSHIPS

Sustainability Trends 2019 ยกระดับการประเมินความยั่งยืน บจ.ไทย

10 พฤษภาคม 2562…บริษัทที่มีคะแนนการประเมินถึงเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านการคัดกรองด้านคุณสมบัตินั้นมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) รวมถึงเป็นหุ้นในดัชนีด้านความยั่งยืน (SETTHSI Index)

Continue Reading

CSR

กลยุทธ์ CSR ยังช่วยหนุน สนองตอบเป้าหมาย SDGs

9 พฤษภาคม 2562…ในพื้นที่สงขลา ซีพีเอฟใช้กระบวนการทำงานกับชุมชนเข้มข้นต่อเนื่อง เพราะเป็นฐานสัตว์น้ำขนาดใหญ่กว่า 400 จุด จึงมีทั้งเรื่องช่วยสร้างรายได้เสริม ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และดูแลคุณภาพแรงงานอย่างเป็นธรรม

Continue Reading

Pin It on Pinterest