Browsing Tag

Kaset Go

CSR

ดีแทคยกระดับ “การเกษตรเพื่อส่งออก” @เกษตรกรรักบ้านเกิด ครั้งที่ 12

29 ธันวาคม 2563…การส่งออกมีขั้นตอนมาก และต้องเรียนรู้ที่จะนำเครือข่ายมารวมกัน นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หากทำได้การเกษตรจะยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

แอปฯ Kaset Go จะกลายเป็น Ecosystem ขนาดใหญ่ของเกษตรกรไทย

30 พฤศจิกายน 2563….ดีแทค x ยารา = แพลตฟอร์ม Kaset Go มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของภาคการเกษตรของประเทศไทย ด้วยการเชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้เชี่ยวชาญเข้ากับชุมชนเกษตรกร

Continue Reading