Browsing Tag

Extended Producer Responsibility

CIRCULAR ECONOMY

พ.ร.บ. EPR เร่งผู้ประกอบการบรรจุภัณฑ์ทุกขนาดต้องปรับเปลี่ยน

30 พฤศจิกายน 2566…หลักการ Extended Producer Responsibility หรือ EPR หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต พูดง่ายๆว่า “ใครเป็นผู้ผลิต คนนั้นต้องเป็นคนรับผิดชอบ” ไปยังช่วงต่างๆ ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นการรับคืน การรีไซเคิลและการกำจัดซากผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

สัญญาณเตือนผู้ส่งออกไทยอีกครั้ง เมื่อทั่วโลกรวม EU วางเป้าลด GHG เป็น 0

6 กันยายน 2566…EUเองได้ออกระเบียบให้ประเทศสมาชิก จะต้องเข้าร่วมโครงการ EPR และปี 2573 บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดในตลาดEU ต้องสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือรีไซเคิลได้ ส่งผลให้ไทยเองก็จะต้องปรับกติกาและคาดว่า EPR ของไทยจะเป็นภาคบังคับในปี 2570

Continue Reading