Browsing Tag

BCG

SD DAILY

กต.x บีโอไอ x NIA x เอสซีจี x จุฬาฯ ตั้ง Thailand-Nordic Countries Innovation Unit ร่วมมือด้านนวัตกรรม

13 กันยายน 2565…ภูมิภาคนอร์ดิก โดยเฉพาะสวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ และฟินแลนด์ เป็นที่รู้จักกันดีในระดับโลก ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การศึกษา คุณภาพชีวิต และความยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

การหนุนธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของรวมชนพื้นเมือง+Sustainability ด้านอาหาร เป็น 2 ใน 5 ข้อเร่งด่วน ที่ ABAC จะเสนอต่อ APEC 2022

11 สิงหาคม 2565… สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) เผยข้อสรุปจากการประชุมครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองฮาลอง ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2565 เพื่อรวบรวมส่งมอบแก่การประชุมเอเปคปลายปี โดยยกข้อเสนอเร่งด่วน 5 ประการ มุ่งเป้า “การเร่งฟื้นตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และการกระตุ้นให้เกิดการพลิกฟื้นสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุม และมีความยืดหยุ่นในระยะยาว” อันเกิดจากผลกระทบที่ยืดเยื้อของการระบาดใหญ่ ความขัดแย้งทางการเมือง ภาวะเงินเฟ้อ การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

Continue Reading

CSR

SCGC เคลื่อน ESG ในชุมชน ส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรง

11 กรกฎาคม 2565…@บ้านทับมา จ.ระยอง ต่อยอดนวัตกรรม สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนตอบโจทย์ BCG พร้อมต่อยอดด้านนวัตกรรมสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน มุ่งสร้างรายได้ให้ชุมชน ควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Continue Reading

ALTERNATIVE

บพท. x 16 สถาบันการศึกษา ช่วย 4 หมื่นชีวิตปลดแอกความจน

26 มกราคม 2565…ลุยต่อยอดงานหลังพบคนจนไม่ได้อยู่ในระบบจำนวนมาก นำความรู้ช่วยสร้างกลุ่มอาชีพบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตั้งเป้าหมายยกระดับชีวิตชาวบ้าน 4 หมื่นคนใน 20 จังหวัดต้นแบบ พร้อมดึงรัฐ เอกชนท้องถิ่นเข้าร่วมเพื่อพัฒนาระบบให้ยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

Robinhood EV Power Station ทยอย ปักหมุด 8+6 แห่ง รองรับไรเดอร์ที่มี/เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

3 ธันวาคม 2564…เพื่อให้ไรเดอร์สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบางในปัจจุบัน รวมถึงเป็นการส่งความสุขให้ลูกค้าผ่านอาหาร ควบคู่ไปกับการส่งเสริมระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Continue Reading

ALTERNATIVE

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ตอบโจทย์ช่วยลดภาวะโลกร้อน 3 เรื่อง

2 ธันวาคม 2564… ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก เกิดขึ้นมาจาก “ความเสี่ยง” ระดับโลก ESG ขณะเดียวกันก็เป็น “โอกาส” เกิดนวัตกรรมสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับตลาดในและต่างประเทศในทุก ๆ การสร้าง

Continue Reading

ACTIVITIES

ก.ล.ต. ร่วมเสวนาในกิจกรรมคู่ขนานของการประชุม COP 26

13 พฤศจิกายน 2564…เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย มุ่งขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ถ่ายทอดสดจากเมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร

Continue Reading

ALTERNATIVE

​นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมระดับผู้นำ COP26

2 ตุลาคม 2564… ประกาศเจตนารมณ์ไทยพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่ด้วยทุกวิถีทาง ย้ำต้องหยุดทำร้ายธรรมชาติเพราะไม่มีโลกใบที่สองเหมือนโลกนี้อีกแล้ว

Continue Reading