Browsing Tag

โครงการ Care the Bear

ACTIVITIES

ตลาดหลักทรัพย์ฯ x ททท. ส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ

1 มีนาคม 2564…เป็นการร่วมจัดอบรม “ปฏิบัติการท่องเที่ยวแบบรักษ์โลกกับ Care the Bear” ให้แก่หน่วยงานของ ททท. ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

Continue Reading

NEXT GEN

เปิดปฏิบัติการ ลด-โลก-ร้อน Online ผ่าน Care the Bear

19 สิงหาคม 2563…Change the Climate Change ร่วมกับพันธมิตร 50 องค์กร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว 7,712 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 856,904 ต้น พร้อมพัฒนาเครื่องมือวัดเป็น Digital Eco Calculator Kit สะดวกใช้งานง่าย และเตรียมขยายสู่ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา และชุมชน ให้มีการจัดการแบบคาร์บอนต่ำ หวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้มีส่วนช่วยลดโลกร้อน

Continue Reading