Browsing Tag

โครงการ Care the Bear

ACTIVITIES

ลดใช้กระดาษ=ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก

24 มิถุนายน 2566…บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด (TSD) ร่วมกับโครงการ Care the Bear โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา “Say No Paper กับ TSD x Care the Bear” แก่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่ TSD เป็นนายทะเบียน

Continue Reading

SD DAILY

โครงการ Care the Bear ลดโลกร้อนเป็นรูปธรรมวัดผลได้ใน “ศูนย์ข่าวสีเขียว”

4 ธันวาคม 2565…ตลอด 6 วัน 14-19 พฤศจิกายน 2565@APEC2022 ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 30,295.40 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่าการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีของต้นไม้ 3,366 ต้น ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือของทั้งพันธมิตรหลักและทุกองค์กรที่จัดแสดงนิทรรศการ รวมถึงสื่อมวลชนที่ร่วมใช้พื้นที่ศูนย์ข่าว ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มุ่งเป็นแบบอย่างในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า และบริหารจัดการขยะครบวงจร

Continue Reading

ACTIVITIES

ตลาดหลักทรัพย์ฯ x ททท. ส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ

1 มีนาคม 2564…เป็นการร่วมจัดอบรม “ปฏิบัติการท่องเที่ยวแบบรักษ์โลกกับ Care the Bear” ให้แก่หน่วยงานของ ททท. ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

Continue Reading

NEXT GEN

เปิดปฏิบัติการ ลด-โลก-ร้อน Online ผ่าน Care the Bear

19 สิงหาคม 2563…Change the Climate Change ร่วมกับพันธมิตร 50 องค์กร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว 7,712 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 856,904 ต้น พร้อมพัฒนาเครื่องมือวัดเป็น Digital Eco Calculator Kit สะดวกใช้งานง่าย และเตรียมขยายสู่ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา และชุมชน ให้มีการจัดการแบบคาร์บอนต่ำ หวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้มีส่วนช่วยลดโลกร้อน

Continue Reading