Browsing Tag

เตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี

SD DAILY

เอสซีจีบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในตุรกี

20 กุมภาพันธ์ 2566…เอสซีจีผสานความร่วมมือกระทรวงต่างประเทศ เร่งส่งมอบเตียงสนามกระดาษและสุขากระดาษ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในสาธารณรัฐตุรกี ซึ่งไร้ที่พักอาศัยและต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวจัด

Continue Reading

ACTIVITIES

โลตัส x SCGP รับกล่อง+ลังกระดาษนำรีไซเคิล เป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี

24 เมษายน 2564…เชิญชวนลูกค้าและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมกันนำกล่องและลังกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว มาบริจาคได้ที่จุดรับกล่องกระดาษในโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศ

Continue Reading

ALTERNATIVE

รู้จักเตียงสนามกระดาษ 12,000 เตียง(เบื้องต้น) รองรับผู้ป่วยโควิด-19

20 เมษายน 2564… เอสซีจี เอสซีจีพี และมูลนิธิเอสซีจี เดินหน้าเร่งส่งมอบเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี นวัตกรรมเพื่อสังคมจากกระดาษรีไซเคิล 100% แข็งแรง ปลอดภัยช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 และบุคลากรทางการแพทย์ 


Continue Reading