Browsing Tag

เด็กและเยาวชน

ALTERNATIVE

ยูนิเซฟชี้เด็กและเยาวชนไทย กังวลปัญหาการเงินของครอบครัว ช่วงการแพร่ระบาดใหญ่

4 มีนาคม 2564…องค์การยูนิเซฟ ระบุวันนี้ว่า นับตั้งแต่โควิด-19 เริ่มแพร่ระบาด มีเด็กและเยาวชนทั่วโลกราว 332 ล้านคน หรืออย่างน้อย 1 ใน 7 คน ต้องอยู่ในบ้านมาแล้วอย่างน้อย 9 เดือนตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นเสี่ยงต่อปัญหาด้านสุขภาพจิตและสุขภาวะโดยรวม ยูนิเซฟเรียกร้องให้เพิ่มการลงทุนในบริการสุขภาพจิต

Continue Reading

ALTERNATIVE

กระบวนการล่วงละเมิดทางเพศของผู้ล่า-เหยื่อบนโลกออนไลน์

20 สิงหาคม 2563…ในยุคที่อาชีพอย่าง Youtuber หรือ Influencer เป็นหนึ่งในอาชีพที่เด็กๆ ใฝ่ฝัน ทำให้พ่อแม่หลายคนส่งเสริมให้ลูกกลายเป็นคนดังตั้งแต่เด็ก ส่งเสริมความกล้าแสดงออก มีพื้นที่ออนไลน์เป็นของตัวเอง แต่ “ความฝัน” อาจต้องแลกมากับ “ความเป็นส่วนตัว” ที่อาจถูกละเมิดได้อย่างง่ายดายผ่านโลกออนไลน์

Continue Reading

ALTERNATIVE

ยูนิเซฟเรียกร้องให้ทุกฝ่าย ปกป้องเด็กและเยาวชน ท่ามกลางการชุมนุมในประเทศไทย

18 สิงหาคม 2563…องค์การยูนิเซฟรู้สึกกังวลต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนท่ามกลางการชุมนุมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของเด็กและเยาวชน พร้อมร่วมกันปกป้องพวกเขาจากความรุนแรงและการถูกคุกคามทุกรูปแบบ

Continue Reading

ACTIVITIES

นิสสันบ่มเพาะผู้นำ&ผู้ประกอบการ Genใหม่ ผ่านค่ายการตลาดดิจิทัล

20 พฤศจิกายน 2562…นักเรียนนำเสนอแผนธุรกิจออนไลน์ จากที่ได้เรียนรู้ในค่ายพัฒนาทักษะ 2 วันเต็ม นิสสันมุ่งถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นแก่นักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ

Continue Reading