Browsing Tag

อินทัช

CSR

หลังบริหารจัดการน้ำท่วม น้ำแล้ง ไม่เกิน 4 ปี ชุมชนมีรายได้เกษตรกรรมเพิ่มกว่า 60%

19 เมษายน 2564…SD PERSPECTIVES ลงพื้นที่กับอินทัช ร่วมกับ สสน. บรรเทาปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งที่ชุมชนบ้านวังยาว จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการน้ำด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

Continue Reading

CSR

ประสบการณ์ “อินทัช” กับ “ข้าวของชุมชน” เป็นเกษตรอินทรีย์แบบ PGS+การท่องเที่ยว

13 ธันวาคม 2563….อินทัช เพิ่มขีดความสามารถเกษตรกร สร้างรายได้และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแก่ชาวชุมชนนาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย

Continue Reading

ACTIVITIES

เอไอเอส ในกลุ่มอินทัช สร้างโอกาสการศึกษาภาคเหนือ

10ตุลาคม 2561…ในปีที่ 4 มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน ครูและโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 220 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น1.7 ล้านบาท

Continue Reading