Browsing Tag

อรรถพงศ์ สถิตมโนธรรม

NEXT GEN

เอสซีจี ปักธงธุรกิจพลังงานสะอาดครบวงจร มุ่ง B2B ทั้งในและนอกประเทศลดต้นทุนรับมือราคาพลังงานพุ่ง 

22 กุมภาพันธ์ 2566…มีการคาคการณ์ว่า ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยในปี 2566 จะมีแนวโน้มสูงขึ้นจากปี 2565 ตามต้นทุนก๊าซธรรมชาติของไทย นอกจากนี้ การส่งออกไปยังยุโรปตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไปกฎ CBAM จะใช้กับสินค้านำเข้าที่มีคาร์บอนสูง ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้  ที่กล่าวมา “พลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์และชีวมวล”จาก เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จะช่วยลดต้นทุน แก้ปัญหาพลังงานและลดค่าคาร์บอนลงได้ เป็นประโยชน์ต่อลูกค้ากลุ่มนิคมอุตสาหกรรม  โรงงาน  บริษัทขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล ตั้งเป้าปีนี้โต 4 เท่า พร้อมขยายการบริการสู่เวียดนาม และอินโดนีเซียพร้อมกัน

Continue Reading

NEXT GEN

ยกระดับคุณภาพชีวิตคนทำงานกับรถ Forklift ผ่านทางไกล 5G ใช้แล้ว

25 มกราคม 2563…เอสซีจี ผนึก เอไอเอส และ ม.อ. ใช้ 5G แล้วในภาคอุตสาหกรรม รายแรก! หลังทดสอบใช้งานจริง 5G ควบคุมรถยกผ่านทางไกล เพิ่มความปลอดภัยในงานที่มีความเสี่ยงสะท้อนศักยภาพผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมพาประเทศไทยสู่ยุค 5G

Continue Reading