Browsing Tag

อรพรรณ บัญชเสนศิริ

BIODIVERSITY

Philip Kotler กับศาสตร์เลข 3 สู่ความยั่งยืน &​ การเป็นแบรนด์คนดีช่วยเหลือสังคม

10 ตุลาคม 2562…คำว่า “การใส่ใจต่อสังคม” (CSR หรือ Corporate Social Responsibility) มีหัวใจของความสำเร็จอยู่ที่ “ความยั่งยืน” หรือ “Sustainability” ซึ่งเป็นเครื่องมือของนักสื่อสารนานนับหลายทศวรรษ

Continue Reading

BIODIVERSITY

‘R’ ตัวที่ 5 – Rethink – คิดใหม่เพื่อช่วยโลก

27 สิงหาคม 2562…เมื่อเรามองเยาวชนทุกวันนี้ เราเห็น “อนาคต” ของพวกเขาหรือไม่ เราเคยเห็นภาพหรือไม่ว่า เด็ก ๆ จะเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมและโลกดวงเดียวกับเรานี้อย่างไร  

Continue Reading

BIODIVERSITY

เผยความสำเร็จของสวีเดน ใช้แนวคิดความยั่งยืนพลิก Gothenburg ให้กลายเป็นสวรรค์ #1 บนโลก

14 มกราคม 2562…การตระหนักเรื่องความยั่งยืนในสังคมเมืองซึ่งสอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกับเป้าหมาย SDGs #11 เป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ

Continue Reading