Browsing Tag

สุเมธ บุญยธนพันธ์

ACTIVITIES

SCGP รวมพลัง “คนรุ่นใหม่” คิดแพคเกจจิ้งเพื่อ “คนรุ่นใหญ่” ผ่านเวทีประกวด PACKAGING SPEAK OUT 2023

30 สิงหาคม 2566…สินค้าที่ดีไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าข้างในเท่านั้น แต่บรรจุภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ห่อหุ้มสินค้ายังมีบทบาทส่งเสริมให้สินค้านั้นน่าซื้อ ใช้ง่าย และสร้างความประทับใจให้ผู้บริโภคอีกด้วย ยิ่งประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ บทบาทของบรรจุภัณฑ์ก็ยิ่งเพิ่มขึ้น ทั้งยังต้องปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมและความต้องการที่เปลี่ยนไปตามวัยของผู้สูงอายุเช่นกัน

Continue Reading