Browsing Tag

สถิรวรรณ เอี่ยมอ่อง

ACTIVITIES

บริจาคผิวหนังต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์ @ โครงการสกินส์ ฟอร์ สกิน

28 ตุลาคม 2566…วาสลีนประกาศจับมือกับสภากาชาดไทยและเซเว่น อีเลฟเว่น เปิดตัว “โครงการสกินส์ ฟอร์ สกิน” เชิญชวนผู้บริโภคร่วมเป็นฮีโร่ในชีวิตจริง มีส่วนในการมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบนผิวหนังอย่างรุนแรง ด้วยการสร้างการตระหนักรู้ให้คนไทยทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนของการบริจาคผิวหนัง และร่วมกับบริจาคผิวหนังให้แก่ธนาคารผิวหนังของสภากาชาดไทยซึ่งกำลังอยู่ในสภาวะขาดแคลนผิวหนังสำรอง

Continue Reading