Browsing Tag

สถาบัน ChangeFusion

CSR

บ้านปู Impact Day ขยายโอกาส สร้างตลาดให้กิจการเพื่อสังคม ปีที่ 11

16 ธันวาคม 2565…สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมได้พบกับผู้บริโภคตัวจริง หวังเป็นเวทีช่วยต่อยอดพลังความคิดของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจ สู่เป้าหมายในการสร้างระบบนิเวศกิจการเพื่อสังคม (SE Ecosystem)

Continue Reading