Browsing Tag

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

TALK

G100 ปลุกพลังหญิงสร้างเครือข่ายให้ผู้หญิงเข้าถึงทุกโอกาส

26 กันยายน 2565… Support Women & Girls เป็น 1 ใน 9 พฤติกรรมใหม่ด้านความยั่งยืนของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เกิดขึ้นตามหลักการของ SDGs ซึ่งในช่วงหลังมานี้เราจะเห็นภาครัฐและเอกชนต่างหยิบยกประเด็นนี้มาพูดถึงและนำไปปฏิบัติมากขึ้น เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง และสร้างความเท่าเทียมให้กับผู้หญิงไทย

Continue Reading