Browsing Tag

วชิระชัย คูนำวัฒนา

ALTERNATIVE

SCG x SC ASSET ส่งนวัตกรรมเติมอากาศดีให้บ้าน

16 กุมภาพันธ์ 2566…SCG Active AIR Quality คือ เครื่องเติมอากาศดีสำหรับบ้านและคอนโด ตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ความสนใจในด้านเทคโนโลยีทันสมัย เรื่องสุขอนามัย และความปลอดภัยเป็นสำคัญ

Continue Reading

SD DAILY

เอสซีจี ชูนวัตกรรมSCG Bi-io อากาศสะอาด ปลอดภัย สร้างได้

30 กันยายน 2565… SCG Bi-ion โดย เอสซีจีมุ่งมั่นนำเสนอโซลูชันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตภายในอาคาร โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งในด้านเชื้อโรคและมลภาวะในอากาศ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กรต้องเร่งดำเนินการเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยต่อไปในอนาคต

Continue Reading

NEXT GEN

KLOUD by KBank เปิดพื้นที่ “กรีน” ใจกลางสยามสแควร์ ร่วมสร้างคุณค่าให้ชุมชน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

5 สิงหาคม 2565…ด้วยความเชื่อของการเป็น “หลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน” ที่ผ่านมาเราจึงเห็นว่าในทุกกระบวนการทำงานของ KBank มี Purpose ในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่สังคมและประเทศชาติ รวมถึงไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Continue Reading

ALTERNATIVE

เผย 7 อาคารในกทม. ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5 พันตัน / ปี

12 มกราคม 2565… เทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 215,000 ต้น หรือเทียบโดยพื้นที่เสมือนส่งมอบสวนลุมพินีกลับคืนสู่สังคมได้ถึง 7.5 เท่า

Continue Reading

NEXT GEN

เผยโฉมห้องไอซียูโมดูลาร์ สร้างเสร็จใน 7 วัน เพื่อผู้ป่วยโควิด-19


12 พฤษภาคม 2564…SD PERSPECTIVES ติดตาม เอสซีจี รุกพัฒนานวัตกรรมป้องกันโควิด 19 ล่าสุด ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี มีขนาดพื้นที่รวม 360 ตารางเมตร แบ่งเป็น 4 ส่วน

Continue Reading

NEXT GEN

ธุรกิจงานอาคารยุคใหม่ตอบโจทย์ “บ้านหลังที่ 2 ของพนักงาน”

9 กันยายน 2563…เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และใช้เทคโนโลยีหมวดพลังงานในอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่ง SCG Living Solution Business เดินหน้าบริหารและพัฒนาธุรกิจใหม่ ยกระดับสิ่งปลูกสร้างให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานโดยตรง รวมถึงผู้ไปติดต่อใช้งาน

Continue Reading

NEXT GEN

SET รับรางวัล fitwel อาคารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน แห่งแรกในเอเชีย และนอกทวีปอเมริกา

6-7 กันยายน 2563…สะท้อนการออกแบบและบริหารจัดการอาคารที่ใส่ใจต่อสุขภาวะของพนักงานและผู้ใช้อาคาร นับเป็นอาคารระดับ 3 ดาวแห่งแรกในเอเชีย และเป็นแห่งแรกนอกทวีปอเมริกา สะท้อน ESG ขับเคลื่อนความยั่งยืนตั้งแต่นโยบายสู่การปฏิบัติจริงในทุกกระบวนการ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

Continue Reading

NEXT GEN

แอปฯ ONLINE CLINIC ช่วยซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง #COVID19 ก่อนพบแพทย์

15 พฤษภาคม 2563… จังหวัดนนทบุรี และสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จับมือ เอสซีจี พร้อมรับมือมาตรการผ่อนปรน ป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำของไวรัส โควิด-19 หลังเปิดเมือง
ด้วย ONLINE CLINIC บริการทางการแพทย์ออนไลน์แบบครบวงจร

Continue Reading