Browsing Tag

รักษ์ป่าน่าน

CSR

Climate Change คิดส์แคมป์ โดย “น่านแซนด์บอกซ์” จุดประกายเยาวชนเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศผ่านห้องเรียนธรรมชาติ

28  ตุลาคม 2563…สัมผัสประสบการณ์จริงกับห้องเรียนธรรมชาติที่เขาใหญ่ หวังเด็ก ๆ รู้จักการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) นำไปปรับใช้ และบอกต่อในวงกว้าง พร้อมประกาศคำมั่น “จะดูแลรักษาป่า รู้คุณค่าพลังงาน และบอกต่อเรื่อง Climate Change” อย่าฟังแล้วผ่านหู อย่าดูแล้วไม่เห็น เพราะ Climate Change ใกล้ตัวกว่าที่คิด

Continue Reading

ACTIVITIES

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายเรื่อง “สร้างป่า สร้างรายได้”

13 พฤษภาคม 2562… ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาฯ จ.น่าน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในงานสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 4 และทรงบรรยายเรื่อง “สร้างป่า สร้างรายได้”

Continue Reading

TALK

บัณฑูร ล่ำซำ “เราไม่ปล่อยให้ใครแพ้ เราต้องหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ร่วมกัน เพื่อให้รอด”

18 กุมภาพันธ์ 2562…ใต้ถุนบ้านเจ้าสัว รองรับแขก 2 คณะคือชุมชนที่เกี่ยวข้อง และคณะ YPO (Young Presidents’ Organization) ซึ่งเจ้าของบ้าน เล่าความคืบหน้า “น่านแซนด์บ๊อกซ์ ปีที่ 2” สู่ขั้นที่ 1รัฐและชุมชนยอมรับตัวเลข 72,18 ,10 พร้อมหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ร่วมกัน เพื่อให้รอด

Continue Reading