Browsing Tag

มโนชญ์ แสงแก้ว

ACTIVITIES

เพื่อ Value Chain ใช้แพลทฟอร์ม ตรวจประเมิน “คู่ค้า” ด้านความยั่งยืนแบบออนไลน์

27 มีนาคม 2562…จาก12 “คู่ค้าธุรกิจดีเด่น” ที่ร่วมสร้างคุณค่าในห่วงโซ่อุปทาน เดินหน้าพัฒนาคู่ค้ากว่า 200 รายใน 13 กลุ่มธุรกิจหลัก สร้างความมั่นคงทางธุรกิจและฐานการผลิตอาหารตาม SDGs ของ CPF

Continue Reading