Browsing Tag

มูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญา

CSR

AFTERKLASS Business KAMP ปี 4 เสริมทักษะสตาร์ทอัพเยาวชนทั้งธุรกิจ x ความยั่งยืน

23-24 ธันวาคม 2566…เมื่อ AFTERKLASS Business KAMP ปีที่ 4 เสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียนมัธยมปลาย ให้มีองค์ความรู้ใหม่และทักษะใหม่ที่แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน ผ่านกิจกรรมเป็นการแข่งขันในรูปแบบ Hackathon โดยธนาคารกสิกรไทยร่วมกับมูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญา ได้การประกาศทีมที่ชนะเลิศ คือทีมเก๋ากี่ – How are you Online Application Platform ที่จะเป็นเหมือนเพื่อนที่พร้อมจะรับฟัง ให้กำลังใจ และเป็นที่พักใจสำหรับทุกคน เป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับ “คน” เป็นหลัก ใช้เทคโนโลยีเป็นเพียง “เครื่องมือ” เท่านั้น

Continue Reading

CSR

6 ทีมสุดท้าย AFTERKLASS Business KAMP เยาวชนจะทำอะไรให้สังคม

23 พฤศจิกายน 2566…หลังจากที่ AFTERKLASS แพลตฟอร์มความรู้เรื่องการเงิน และการลงทุน สำหรับเยาวชนจากการดำเนินงานของธนาคารกสิกรไทยร่วมกับมูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญาได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ AFTERKLASS Business KAMP ปีที่ 4 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา พร้อม Challenge ใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมภายใต้ธีม Innovation for a Sustainable Society Hackathon 2023 ให้นักเรียนมัธยมทั่วประเทศรวมทีมกันมาสมัครคัดเลือกเข้าค่ายเด็กพันธุ์ใหม่ ครีเอทไอเดียนวัตกรรมสร้างแผนธุรกิจที่นำไปใช้ได้จริง ตอบโจทย์ความยั่งยืนในอนาคต พบว่ามีทีมเยาวชนให้ความสนใจสมัครเข้ามาจำนวนมากถึง 76 ทีม และทางโครงการได้คัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบ Incubation Boot Camp จำนวน 10 ทีม

Continue Reading

CSR

เพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์ รุ่น 1 กล้าคิด กล้าลุย กล้าก้าว ปลูกฝังทักษะใหม่ ฝึก “เยาวชนน่าน” พร้อมเติบโตเป็นต้นกล้าที่แข็งแกร่ง

30 มิถุนายน 2566…เพราะเชื่อว่า “การให้โอกาสทางการศึกษา” เป็นก้าวแรกที่จะช่วยให้ความเหลื่อมล้ำในสังคมลดลง “มูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญา” จึงได้ริเริ่มโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์รุ่นที่ 1 ภายใต้แนวคิด “66 วันเรียนรู้ชีวิต ทำธุรกิจให้เป็นจริง” ปลูกฝังทักษะใหม่ ฝึกให้เด็กมัธยมปลายจาก 8 โรงเรียน ในจังหวัดน่าน ทำธุรกิจจริง ผ่านหลักสูตร 3 แคมป์ ได้แก่ กล้าเรียน กล้าลุย และกล้าก้าว โดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะและเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถใช้ชีวิตในบ้านเกิด สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ พัฒนาชุมชน และช่วยขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในจังหวัดน่าน

Continue Reading

CSR

Kick Off “เพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์” สอนเยาวชนทำธุรกิจจริง ใน 66 วัน เสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

28 เมษายน 2566…ธนาคารกสิกรไทย สนับสนุน “มูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญา” เปิดตัวด้วยโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์ รุ่นที่ 1 “66 วันเรียนรู้ชีวิต ทำธุรกิจให้เป็นจริง” โดยวิทยากรมืออาชีพ กูรูด้านธุรกิจระดับประเทศ และผู้ประกอบการตัวจริง บ่มเพาะเยาวชนระดับมัธยมปลายในจังหวัดน่านนำร่อง 8 โรงเรียน 40 คน พัฒนาทักษะและเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถกลับมาดูแลท้องถิ่น พัฒนาชุมชน และสร้างความยั่งยืนในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียง และตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

Continue Reading