Browsing Tag

มูลนิธิกสิกรไทย

TALK

บัณฑูร ล่ำซำ “ธนาคารกสิกรไทยในฐานะนิติบุคคลในแผ่นดินนี้ มีบทบาทของตัวเองที่ต้องทำ”

8 พฤษภาคม 2563…Shaping #COVID19 กสิกรไทยกับ 2 โครงการล่าสุด ไม่เกี่ยวกับจม.เปิดผนึก เพราะไม่เคยได้รับ ไม่สำคัญ ธนาคารมีหน้าที่ก็ทำต่อ เช่นเดียวกับการตอบผู้ถือหุ้น ภาวะไม่ปกติจะคิดถึงกำไรเฉพาะหน้าไม่ได้ ต้องสละสั้นให้ระบบรอดก่อน แล้วเราจึงจะมีอนาคตระยะยาว

Continue Reading