Browsing Tag

มูลนิธิกสิกรไทย

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

K Agro Innovate รุก Biodiversity ก้าวที่ล้ำและท้าทายไม่น้อยกว่า “ธุรกิจธนาคาร”

31 มกราคม 2567… K Agro Innovate ภายใต้มูลนิธิกสิกรไทย ของธนาคารกสิกรไทย จับมือ CASICCB ลงนามส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าพืชยาในโครงการ “น่านแซนด์บอกซ์”

Continue Reading

CSR

R&D จะช่วยตำรายาล้านนาโบราณ สู่ยาจากพืชในระดับสากล

12 กันยายน 2566… มูลนิธิกสิกรไทยxวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯร่วมฟื้นฟูตำรายาล้านนาโบราณจากใบลานอายุหลายร้อยปีเพื่อต่อยอดยกระดับสู่การวิจัยและพัฒนายาจากพืชในระดับสากล

Continue Reading

SD DAILY

ความต่อเนื่องน่านแซนด์บอกซ์ ล่าสุดโดยมูลนิธิกสิกรไทย x มข. พัฒนายาจากพืช

1 กันยายน 2566…โครงการน่านแซนด์บอกซ์ หากเป็นแบรนด์จะถูกนึกถึงเรื่องความพยายามฟื้นคืนป่าต้นน้ำน่าน อันเป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นป่าต้นน้ำอันดับ 1 ของประเทศ พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ให้มากขึ้นทดแทนรายได้จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอดีตที่เคยสร้างความเสียหายคือป่าต้นนำ้

Continue Reading

TALK

บัณฑูร ล่ำซำ “ธนาคารกสิกรไทยในฐานะนิติบุคคลในแผ่นดินนี้ มีบทบาทของตัวเองที่ต้องทำ”

8 พฤษภาคม 2563…Shaping #COVID19 กสิกรไทยกับ 2 โครงการล่าสุด ไม่เกี่ยวกับจม.เปิดผนึก เพราะไม่เคยได้รับ ไม่สำคัญ ธนาคารมีหน้าที่ก็ทำต่อ เช่นเดียวกับการตอบผู้ถือหุ้น ภาวะไม่ปกติจะคิดถึงกำไรเฉพาะหน้าไม่ได้ ต้องสละสั้นให้ระบบรอดก่อน แล้วเราจึงจะมีอนาคตระยะยาว

Continue Reading