Browsing Tag

มหาวิทยาลัยพะเยา

ALTERNATIVE

บพท.x ม.พะเยา แจ้งเกิด Social Enterprise”ออร์แกนิคพะเยา”

17 กุมภาพันธ์ 2565…ยกระดับวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมเกษตรอินทรีย์ สู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เล็งเพิ่มช่องทางการขาย และแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า เน้นสร้างกลไกผู้นำท้องถิ่นสร้างเกษตรอินทรีย์พะเยาให้เข้มแข็ง

Continue Reading

TALK

เพาะพันธุ์ปัญญา จาก กล้า บ้า กลัว สู่รื่นรมย์ ปิติต่อเนื่อง น่านเพาะพันธุ์ปัญญา

24 พฤษภาคม 2562…เหตุใดเมื่อเอ่ยคำว่า “เพาะพันธุ์ปัญญา” จึงมักนึกถึงชื่อต่อมาคือ ธนาคารกสิกรไทย เพราะโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนของเยาวชนไทยภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และธนาคารกสิกรไทย ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2555 – 2562

Continue Reading

TALK

บัณฑูร ล่ำซำ “เราไม่ปล่อยให้ใครแพ้ เราต้องหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ร่วมกัน เพื่อให้รอด”

18 กุมภาพันธ์ 2562…ใต้ถุนบ้านเจ้าสัว รองรับแขก 2 คณะคือชุมชนที่เกี่ยวข้อง และคณะ YPO (Young Presidents’ Organization) ซึ่งเจ้าของบ้าน เล่าความคืบหน้า “น่านแซนด์บ๊อกซ์ ปีที่ 2” สู่ขั้นที่ 1รัฐและชุมชนยอมรับตัวเลข 72,18 ,10 พร้อมหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ร่วมกัน เพื่อให้รอด

Continue Reading