Browsing Tag

ภัยแล้ง

ALTERNATIVE

CPAC เดินหน้ากลยุทธ์ ESG x กรมทรัพยากรน้ำ นำโซลูชันช่วยฝ่าภัยแล้งมีน้ำใช้

21 กุมภาพันธ์ 2565…เชื่อมั่นว่าความร่วมมือนี้จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีน้ำใช้ในพื้นที่อย่างยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

“เลิกแล้ง เลิกจน” โมเดล พิสูจน์ได้จริงจากตัวอย่างความสำเร็จของชุมชนบ้านดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบันมีเงินกองทุน 480 ล้านบาท มีสวัสดิการดูแลสมาชิกตลอดชีพ

1 เมษายน2564…ความยากจนเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก โดยเฉพาะวิกฤติแล้งในปีนี้เริ่มส่งสัญญาณรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หลังพื้นที่ในหลายชุมชนเริ่มประสบภัยจากการขาดแหล่งน้ำกินน้ำใช้เร็วกว่าปกติ นั่นหมายความว่ายิ่งแล้งเท่าไหร่ก็ยิ่งซ้ำเติมภาวะทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรเพิ่มมากเท่านั้น

Continue Reading

NEXT GEN

ผู้บริโภคเต็มใจจ่ายสินค้า&บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หากราคาอยู่ในกรอบไม่เกิน 20% เทียบกับราคาปกติ

15 มีนาคม 2564… ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ จะต้องทำการควบคุมให้ตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีราคาจำหน่ายอยู่ในกรอบระหว่าง 1%-20% (ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า) เมื่อเทียบกับราคาสินค้าปกติทั่วไป

Continue Reading

NEXT GEN

จาก “PM2.5 สู่ ภัยแล้ง” ปัญหาเดิมๆ ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

2 มิถุนายน 2563.. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนและสมาคมบริษัทจดทะเบียนได้ร่วมมือกันจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในช่วง 20 มกราคม – 24 มีนาคม 2563 เพื่อประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมแผนสำรองทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนกรณีเหตุการณ์ต่างๆ

Continue Reading

CSR

ทำไม บางพื้นที่ไม่ประสบภัยแล้ง ?

21-22  มีนาคม 2563…ภาพข้างต้น บ้านสามขา รอดภัยเเล้ง มีน้ำใช้ทั้งปี เพราะยึดหลักพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Continue Reading

CSR

เผย 8 วิธี… รับมือ “รอดภัยแล้ง”

15 กุมภาพันธ์ 2563… เอสซีจี ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ สสน. และสยามคูโบต้า เปิดตัวโครงการ    “เอสซีจีร้อยใจ 108 ชุมชน รอดภัยแล้ง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเอสซีจีครบรอบ 108 ปี ในปี 2564

Continue Reading

ACTIVITIES

โครงการ “เฉลิมราชย์ราชา”เชิญชวนภาคีเครือข่าย-จิตอาสา

5 เมษายน 2562…เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เอสซีจี จัดทำโครงการ “เฉลิมราชย์ราชา”ด้วย 3 กิจกรรมเพื่อสังคม จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง จิตอาสารักษ์น้ำ จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย

Continue Reading