Browsing Tag

ปัญญา วินัย

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

งดสูบบุหรี่ มีเงินเก็บทะลุล้าน

29-31 ธันวาคม 2561…หลังกรมสรรพสามิตประกาศขึ้นราคาบุหรี่เริ่มกันที่ซองละ 80 บาท แต่การประกาศครั้งนี้คงไม่มีผลกระทบต่อผู้ที่สูบบุหรี่กันเป็นประจำ เพราะจะถูกจะแพงก็ต้องซื้อ แต่สำหรับผู้ที่ไม่สูบ พอเห็นราคาค่างวดนี้แล้ว อาจรู้สึกเสียดายเงิน

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

ทำตามนี้ มีเงินเก็บเป็นแสน

25 พฤศจิกายน 2561…ทุกวันนี้ คนเริ่มบ่นกันมากขึ้นว่า “ทำไมเงินหายากจัง” บางคนถึงกับใจคอไม่ค่อยดีว่าจะมีเงินพอใช้ถึงสิ้นเดือนหรือเปล่า

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

5 วิธีประหยัดเงิน…เริ่มที่ห้องนอน !

10 พฤศจิกายน 2561…วันหนึ่งมี 24 ชั่วโมงคำถามคือ เราใช้เวลาอยู่ในห้องนอนกี่ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 7 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น แต่เชื่อขนมกินได้เลยว่าเวลานึกถึง “การประหยัดเงิน” น้อยนักที่จะเริ่มต้นจากห้องนอน ส่วนใหญ่มองข้ามกันทั้งนั้น

Continue Reading