Browsing Tag

บพท.

ALTERNATIVE

โครงการวิจัยดีเด่นแก้จน-เสริมภูมิสู้วิกฤตเศรษฐกิจฐานราก

29 สิงหาคม 2565…บพท.ประกาศ 10 งานวิจัยดีเด่น เป็นข้อยืนยันสรรพคุณวิชาความรู้จากงานวิจัยแก้ปัญหายากจนได้กว่า 9 หมื่นคน และพลิกฟื้นผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก จากพิษโควิด-19 ได้กว่า 583 ราย รวมสร้างนวัตกรรม ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรได้ถึง 25 รายการ

Continue Reading

ACTIVITIES

บพท.หนุน ม.ฟาฏอนีเสริมพลังมัสยิด เติมความรู้จุดประกายปัตตานีสันติสุข

5 เมษายน 2565…บพท. เกื้อหนุนมหาวิทยาลัยฟาฏอนีสานพลังมัสยิด เสริมองค์ความรู้ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน เปิดมิติความสวยงาม สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมสันติสุขในพื้นที่ปัตตานี

Continue Reading

ALTERNATIVE

บพท. x 16 สถาบันการศึกษา ช่วย 4 หมื่นชีวิตปลดแอกความจน

26 มกราคม 2565…ลุยต่อยอดงานหลังพบคนจนไม่ได้อยู่ในระบบจำนวนมาก นำความรู้ช่วยสร้างกลุ่มอาชีพบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตั้งเป้าหมายยกระดับชีวิตชาวบ้าน 4 หมื่นคนใน 20 จังหวัดต้นแบบ พร้อมดึงรัฐ เอกชนท้องถิ่นเข้าร่วมเพื่อพัฒนาระบบให้ยั่งยืน

Continue Reading