Browsing Tag

นายแพทย์ พรเทพ พงศ์ทวิกร

CSR

ขยะติดเชื้อ มากขึ้นตามการระบาดโควิด -19

26 มิถุนายน 2564…คาดการณ์ว่าจากสถานการณ์โควิด -19 จะส่งผลให้ปริมาณขยะติดเชื้อ จะเพิ่มขึ้นอีก 20 ตันต่อวัน ทั้งจากโรงพยาบาล และภาคครัวเรือน รวมถึงโรงพยาบาลสนาม

Continue Reading

CSR

ทำดีให้คนมองเห็น

24 ตุลาคม 2561…1 ห้องตรวจตามี 2 หมอกำลังตรวจคนไข้ และที่นั่งรอด้านนอก 500 คน/วัน มี 2 ห้องผ่าตัดใช้ทำงานคิวเช้าถึงคิวหลัง 6 โมงเย็น 7 วัน จักษุแพทย์ที่นี่อยากให้ผู้ป่วยโรคตาได้เห็นแสงสว่าง แต่ยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์และอาคาร “โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว”

Continue Reading

CSR

หนังเรื่องล่าสุดของ ต่อ ฟีโนฯ “พยายามทำอย่างดีที่สุด จากนี้เป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้ดูแล้ว”

20 ตุลาคม 2561…อยากให้คนบริจาคให้กับคนที่ทุ่มเทให้กับคนที่ช่วยคนน่าสงสาร หรือผู้ป่วยเหล่านี้ หมอบ้านแพ้วทีมงานอาจจะไม่ได้เงินเยอะ แต่หมอได้มะม่วง ได้มะพร้าว ได้ความเป็นญาติ ประเมินค่าไม่ได้ เป็นงานของผู้ที่ทำให้เจริญขึ้น อย่างยั่งยืน รู้สึกปิติมาก

Continue Reading