Browsing Tag

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี

CSR

เปิดตัวโครงการ “รักษ์ทะเล” รวมพลังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลด้วยบ้านปะการัง นวัตกรรมจาก CPAC 3D Printing Solution โดยเอสซีจี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมภาคีสนับสนุน

26 สิงหาคม 2565…“เอสซีจี” โดย บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทช.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิ Earth Agenda พร้อมภาคีสนับสนุน กองทัพเรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดตัวโครงการ “รักษ์ทะเล” รวมพลังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลด้วยบ้านปะการัง นำเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ จาก CPAC 3D Printing Solution ขึ้นรูปเป็นวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง สร้างต้นแบบนำร่องการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ ที่มีรูปแบบใกล้เคียงธรรมชาติ พร้อมนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากพันธมิตร คืนกลับความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศแนวปะการัง โดยเปิดรับการสนับสนุนผ่านการระดมทุนผ่านมูลนิธิ Earth Agenda

Continue Reading

ALTERNATIVE

@ไซต์ก่อสร้าง : เปลี่ยนเศษอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ อยู่ในแผนงานเพื่อความยั่งยืน

23 สิงหาคม 2565…. วัน แบงค็อก x เอสซีจี นำเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในสถานที่ชั้นนำระดับโลก เปลี่ยนเศษอาหาร ให้เป็นปุ๋ย เพื่อมุ่งสู่แนวคิดขยะเป็นศูนย์ในไซต์ก่อสร้างและยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

Continue Reading

ALTERNATIVE

CPAC เดินหน้ากลยุทธ์ ESG x กรมทรัพยากรน้ำ นำโซลูชันช่วยฝ่าภัยแล้งมีน้ำใช้

21 กุมภาพันธ์ 2565…เชื่อมั่นว่าความร่วมมือนี้จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีน้ำใช้ในพื้นที่อย่างยั่งยืน

Continue Reading

ALTERNATIVE

เอสซีจี เปิดตัวรถไฟฟ้าใช้ในเหมืองปูนซีเมนต์รายแรกของไทย

6 กุมภาพันธ์ 2565…บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง) จำกัด นำร่องการใช้รถบรรทุกหินปูนขนาด 60 ตัน ชนิดไฟฟ้า (EV Mining Truck) ช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษปลอดฝุ่น PM 2.5

Continue Reading

NEXT GEN

แอปฯ ONLINE CLINIC ช่วยซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง #COVID19 ก่อนพบแพทย์

15 พฤษภาคม 2563… จังหวัดนนทบุรี และสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จับมือ เอสซีจี พร้อมรับมือมาตรการผ่อนปรน ป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำของไวรัส โควิด-19 หลังเปิดเมือง
ด้วย ONLINE CLINIC บริการทางการแพทย์ออนไลน์แบบครบวงจร

Continue Reading