Browsing Tag

ดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัล

ACTIVITIES

AIS บุกโรงเรียน กทม. “วัยรุ่นตัว TOP STOP ภัยไซเบอร์”

13 กุมภาพันธ์ 2567…เดินหน้าสู่การเป็น โรงเรียนอุ่นใจไซเบอร์ 100% ผ่าน “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์” ด้วยแนวคิด Gamification หรือ โลกแห่งการเรียนรู้ผ่านเกม นำร่องใน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนาหลวง, โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์), โรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์) และ โรงเรียนบ้านบางกะปิ

Continue Reading

NEXT GEN

AIS อุ่นใจไซเบอร์ต่อจิ๊กซอว์มุ่งใช้ความรู้ สร้างเกราะป้องกันภัยไซเบอร์ให้สถานศึกษาทั่วประเทศ

19 ตุลาคม 2566…ด้วยวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรโทรคมนาคมเทคโนโลยีอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co ที่พร้อมนำศักยภาพเสริมความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ขยายขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปพร้อมกัน ทำให้ AIS ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเป็นแกนกลางของสังคมในการสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยไซเบอร์ ทั้งในมุมของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือ และการสร้างภูมิปัญญา ส่งเสริมและสร้างทักษะดิจิทัลให้คนไทยรู้เท่าทันการใช้งานบนโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย

Continue Reading

CSR

AIS หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ ขยายสู่ 437 โรงเรียนสังกัด กทม.หวังสร้างพลเมืองดิจิทัล  รู้ทันภัยไซเบอร์   

22 สิงหาคม 2566…ภายใต้นโยบายเรียนดีของผู้ว่าฯ กทม.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ที่มีเป้าหมายสำคัญ คือ มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด กทม.ให้มีความทันสมัยสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโลกดิจิทัลและเทคโนโลยี  ความร่วมมือครั้งนี้ ขยายสู่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนรวมมากกว่า 250,000 คน 437 แห่ง ตั้งเป้าสร้างพลเมืองดิจิทัลพร้อมยกระดับดัชนีสุขภาวะดิจิทัล Thailand Cyber Wellness Index เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

Continue Reading

NEXT GEN

ครั้งแรกของไทย “ดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัล Thailand Cyber Wellness Index” ภารกิจสร้างสังคมดิจิทัล ภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ AIS

20 มิถุนายน 2566… จากภารกิจหลักของ AIS อุ่นใจ CYBER ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาลดความเสี่ยงภัยไซเบอร์ด้วยทักษะด้านดิจิทัล พัฒนาบริการ-คัดสรรโซลูชันดิจิทัล และวันนี้ได้ยกระดับการทำงานขึ้นไปอีกขั้นด้วยการสร้างมาตรวัดทักษะทางดิจิทัลขึ้นเป็นฉบับแรกของไทยกับ ดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัล Thailand Cyber Wellness Index (TCWI) และเปิดเผยข้อมูลให้ผู้สนใจนำไปใช้ เพื่อร่วมกันการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับคนไทยได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

Continue Reading