Browsing Tag

ซาบีน่า

TALK

บุญชัย ปัณฑุรอัมพร “โมเดล ESG ของซาบีน่าสะท้อนตัวตน และความเชื่อขององค์กร”

3 ธันวาคม 2563…เป็นองค์กรที่สามารถนำ ESG มาผสมผสานเข้าไปในกระบวนการทำธุรกิจได้เป็นอย่างดี วันนี้เรามาเรียนรู้โมเดลการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านตัวตนที่ชัดเจนของ “ซาบีน่า” ไปด้วยกัน

Continue Reading