Browsing Tag

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

CSR

R&D จะช่วยตำรายาล้านนาโบราณ สู่ยาจากพืชในระดับสากล

12 กันยายน 2566… มูลนิธิกสิกรไทยxวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯร่วมฟื้นฟูตำรายาล้านนาโบราณจากใบลานอายุหลายร้อยปีเพื่อต่อยอดยกระดับสู่การวิจัยและพัฒนายาจากพืชในระดับสากล

Continue Reading

ACTIVITIES

งานวิจัยชี้ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผู้หญิงนั่งบอร์ดบริหารน้อยมาก

22 มิถุนายน 2565…ถึงแม้ว่าสัดส่วนของผู้บริหารสตรีที่นั่งในบอร์ดของบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปจะอยู่ที่ 36.9% ซึ่งสูงกว่าภูมิภาคอื่น ๆ แต่ในภาพรวม ตัวเลขรวมลดลง ด้วยสัดส่วนของผู้บริหารหญิงในบอร์ดของบริษัทในเอเชียแปซิฟิกที่มีอยู่เพียง 10.7% ทำให้อัตราเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ประมาณ 20.2% เท่านั้น

Continue Reading

NEXT GEN

IMET MAX บ่มเพาะผู้นำรุ่นใหม่ ชูจุดเด่น Mentoring

8 กรกฎาคม 2563…พัฒนานักบริหารชั้นนำรุ่นใหม่วัย 35-45 ปี ให้เก่งและดี หนุนการพัฒนา สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ พร้อมร่วมส่งเสริมจิตสำนึกการสร้างคุณค่าเพื่อตอบแทนสังคม

Continue Reading

TALK

Sustainability คือ 1 ใน 3 สิ่งที่กอบกาญจน์,ขัตติยานำทัพ KBank ระหว่าง #COVID19

7 เมษายน 2563…จากการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและโลกใบนี้ ก็มีเรื่องของ แนวคิดที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Change Mind Set) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ (Innovation)

Continue Reading

ORGANIZATIONAL CHANGE

บัณฑูร ล่ำซำ ลาออกจากประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย

2 เมษายน 2563….คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย ประกาศแต่งตั้ง ขัตติยา อินทรวิชัย เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหญิงคนแรกของธนาคาร และเป็นคนแรกที่ไม่ใช่ตระกูลล่ำซำ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

Continue Reading