SD DAILY

SD Daily : พกกระบอกน้ำส่วนตัว  กดน้ำฟรี ! ดื่มฉ่ำ ๆ @ ลานหน้า centralwOrld 

30-31 ธันวาคม 2566… กลุ่มเซ็นทรัล นำโดยเซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับกรุงเทพมหานคร มูลนิธิ EJF,และ บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ ชวนรักษ์โลกกับแคมเปญ “Bottle Free Seas” ตู้เติมน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย

อุทัยวรรณ อนุชิตานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า

ทีมผู้บริหาร Kick Off แคมเปญ Bottle Free Seas

“โครงการ Bottle Free Seas ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราพร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐและพันธมิตรภาคเอกชน โดยมี ‘เซ็นทรัลเวิลด์’ เป็นจุดเติมน้ำแห่งแรกของศูนย์การค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ และให้พื้นที่ติดตั้งตู้น้ำดื่มนี้ เพื่อให้คนกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวสามารถนำกระบอกน้ำส่วนตัวมากดน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยจากตู้กดน้ำได้ฟรี เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนใช้กระบอกน้ำแบบใช้ซ้ำ แทนการบริโภคน้ำดื่มในบรรจุภัณฑ์พลาสติก (Single Use Plastic) นำทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ไม่รู้จบ โดยหวังว่าแค่เราช่วยกันลดคนละนิ ก็สามารถช่วยโลกได้”

 

การ Kick Off แคมเปญครั้งนี้ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกับผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล ตัวแทนจากภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมเปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในวงกว้าง

 

ทั้งนี้ จากข้อมูลโดยกรุงเทพมหานครและองค์กรพันธมิตรพบว่า พื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการทิ้งขวดน้ำดื่มพลาสติกอย่างน้อย 70 ล้านขวดต่อเดือน ดังนั้น เพื่อดำเนินการลดขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมกันริเริ่มโครงการ “Bottle Free Seas” เติมได้ปลอดภัย ลดพลาสติก โดยมีเป้าหมายติดตั้งตู้เติมน้ำสาธารณะสะอาดทั้งหมด 10 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร

ให้บริการแล้ว

กลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัลทำ” (Central Tham) ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ โครงการด้านความยั่งยืนด้วยความร่วมมือของธุรกิจต่างๆ มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาด้านขยะพลาสติกมาโดยตลอด และได้มีการดำเนินโครงการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้แคมเปญ JOURNEY TO ZERO เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน และการบริหารจัดการขยะพลาสติกมาอย่างต่อเนื่อง

You Might Also Like