Search results for

ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า

ACTIVITIES

ทีเอ็มบีและธนชาต ชวนอุดหนุนสินค้าไอเดียสร้างสรรค์จากเด็กๆ ไฟ-ฟ้า

7-8 พฤศจิกายน 2563…ทีเอ็มบีและธนชาต นำโดย มาริสา จงคงคาวุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ทีเอ็มบี พร้อมด้วยเด็กๆ จากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า เชิญชวนอุดหนุนสินค้า ในโครงการ “Help Kids Make REAL Change” #ช้อปช่วยChange

Continue Reading

CSR

ปิดยอดประมูลภาพ 62 ล้านบาท ส่งต่อบุญ+เงิน ให้โครงการไฟ-ฟ้า ทีเอ็มบี

26 พฤศจิกายน 2562…เสียงเรียก 26 ล้านบาท! ครั้งที่ 1 ไม่มีใครยกมือ…. 26 ล้านบาท ครั้งที่ 2 ทุกคนในงานลุ้นว่าใครจะยกมือเสนอราคาต่อ …ไม่มี…26 ล้านบาท ครั้งที่ 3…นับ 1…2…3 เคาะ ! ภาพเวสสันดรชาดก โดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ที่เห็นข้างต้น  ถูกประมูลไปด้วยราคาที่สูงที่สุดในงาน


Continue Reading

CSR

FAI-FAH ART FEST 2019 เด็กธรรมดา ส่งพลังแห่งการ “ให้” คืนสังคม

1 พฤศจิกายน 2562…ทีเอ็มบี เดินหน้าสร้างสรรค์เยาวชนไทยต่อเนื่อง จุดประกายโดยศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า พื้นที่สร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพเยาวชน โชว์เคสความสามารถของเด็กไฟ-ฟ้า ด้านศิลปะ การแสดง กีฬา และการพัฒนาชุมชน

Continue Reading

CSR

เด็กธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม

20 มกราคม 2562… กระตุ้นสังคมไทย เปิดพื้นที่ให้ “เด็กธรรมดา” เปลี่ยนเด็กในชุมชนที่ขาดโอกาส ค้นพบศักยภาพตัวเองแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพให้มีชีวิตที่ดีขึ้น และเด็กจะเปลี่ยนเป็นผู้ให้ คืนกลับสู่สังคมด้วย

Continue Reading