NEXT GEN

“เกี่ยวช่วยโลก” น้ำดื่มสิงห์ ชวนคนไทยดื่มน้ำขวดแก้ว ลดปริมาณขยะ สร้าง Impact ผนึกพันธมิตรร่วมลงมือทำ

19 มกราคม 2563…แคมเปญปลุกกระแสตลาดต้นปี รณรงค์ใช้ขวดแก้วเป็นหนึ่งในทางเลือกในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค พร้อมผนึกพันธมิตรผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ภูริต ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีการ Embed เข้ากับธุรกิจของสิงห์บริษัทแม่ ที่เสมือนเป็น Blue Print แล้วบริษัทลูกจะเดินตามนโยบายดังกล่าว ตามวิถีธุรกิจแต่ละองค์กร ที่มีโครงการมากมายสอดคล้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่งว่าไปแล้ว สิงห์ได้ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานนับหลายสิบปี

“บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จํากัด ได้ทำเรื่อง Zero Discharge มีการบริหารจัดการบำบัดน้ำภายในโรงงาน ด้วยการนำน้ำที่ผ่านการ Treat ไปให้ชุมชนรอบโรงงานใช้ในการเกษตร หรือนำไปใช้ในสนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ส่วนสิงห์ปาร์ค เชียงราย พื้นที่ 8 พันกว่าไร่ ก็ได้พัฒนาโครงการเพิ่มพื้นที่ สีเขียวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารจัดการปริมาณขยะภายในไร่ นอกจากนี้โรงงานผลิตทุกแห่งก็ให้ความสำคัญ และลงมือทำเรื่องของ Carbon Footprint ซึ่งภาครัฐจะเป็นคนตรวจและให้การรับรอง หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ สิงห์ เอสเตท ที่ประกาศตัวลุกขึ้นมาทำโครงการรณรงค์ลดขยะพลาสติก การนำพลาสติกไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แทนการปล่อยให้ย่อยสลายจะใช้เวลาหลายสิบปี”

ภูริตกล่าวต่อเนื่องถึงความตั้งใจแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจขององค์กร โดยพยายามเลือกสรรหา Solution ที่ดีที่สุดมาให้ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากยังเปลี่ยนพลาสติกไม่ได้ ก็ลองเปลี่ยนมาใช้น้ำดื่มขวดแก้ว ซึ่งดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเกิดแคมเปญ “เกี่ยวช่วยโลก” ด้วยการชวนให้ผู้บริโภคหันมาดื่มน้ำสิงห์ในบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถเริ่มจากตัวเองเพื่อช่วยโลกได้ เป็นไปตามแกนการลดขยะภายใต้กรอบ 3R ได้แก่

-Reuse การนำขวดแก้วกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยผ่านกระบวนการผลิตอันทันสมัยและผ่านการทำความสะอาดที่มีมาตรฐาน
-Reduce ลดการใช้พลาสติก ลดการสร้างขยะ
-Recycle เมื่อขวดแก้วถูกใช้ไประยะหนึ่งแล้วจะถูกนำไปผ่านกระบวนการทำลาย เพื่อผลิตขวดแก้ว ขวดใหม่ต่อไป ดังนั้นทางบริษัทฯจึงทำแคมเปญ “เกี่ยวช่วยโลก” โดยนำเสนอน้ำดื่มขวดแก้ว

“ แนวทางการทำตลาดน้ำดื่มสิงห์ ได้ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งคุณภาพ น้ำดื่ม และยังมองผลกระทบสิ่งแวดล้อม มุ่งลดปริมาณขยะ เราจึงกระตุ้นการบริโภคน้ำดื่มขวดแก้ว เนื่องจากเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ได้ใหม่ หรือ Reuse 100% ลดการใช้แล้วทิ้ง จึงทำให้กระบวนการของน้ำดื่มสิงห์ขวดแก้วตั้งแต่ผลิตจากโรงงานจนไปถึงมือผู้บริโภค มั่นใจได้ว่าก่อให้เกิดขยะน้อยที่สุด ขณะที่ขวดพลาสติกเราพยายามสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคว่าการใช้บรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกไม่ใช่เรื่องเลวร้าย หากผู้บริโภคแยกขยะให้ถูกต้อง มีการจัดเก็บที่ดี สามารถนำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลต่อไปได้เช่นกัน”

ภูริตกล่าวต่อเนื่องถึงแคมเปญ “เกี่ยวช่วยโลก” ของน้ำดื่มสิงห์ ยังมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำในบ้านของผู้บริโภค อีกทั้ง ยังชวนพันธมิตรรายอื่น ๆ ในหลายภาคส่วน เพื่อปลุกกระแสและสร้างการรับรู้ในวงกว้าง เช่น บริษัทในเครือบุญรอดฯ, ร้านอาหาร, โรงแรม โรงพยาบาล, มหาวิทยาลัยต่างๆ ฯลฯ ให้หันมาใช้น้ำดื่มขวดแก้วเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ผู้บริโภค

“แคมเปญเกี่ยวช่วยโลก ที่เราพยายามสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม ก็ชักชวนพันธมิตรที่มีแนวคิดในเรื่องนี้เหมือนกันมาเกี่ยวช่วยโลกร่วมกันเพื่อสร้าง Impact เพราะเรื่องนี้ทำคนเดียวไม่ได้ แต่อย่างน้อยที่สุด การได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือก็น่าจะช่วยรักษ์โลกได้ เมื่อทุกคนเห็นภาพเดียวกันคิดว่าคงไม่ยากเกินไปนัก”

ภูริตย้ำว่า แม้ว่าปัญหาขยะเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ของโลกและประเทศไทย เพราะการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มตามไปด้วย ในปี 2561 ประเทศไทยมีปริมาณขยะจำนวน 27.93 ล้านตัน เป็นขยะพลาสติกกว่า 2 ล้านตัน ก็ตาม แต่ “พลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย” เพราะตลอดเวลาในการผลิตน้ำดื่มสิงห์มีบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติก เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในด้านความสะดวกสบาย บริษัทฯเลือกใช้พลาสติก PET1 ซึ่งเป็นประเภทของพลาสติกที่มีคุณภาพสูง สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% โดยปลายปีที่ผ่านมายังทำการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายผ่านทางฉลากน้ำดื่มสิงห์ในขวด PET ไซส์ 600, 750 และ 1,500cc. ให้รับรู้และรณรงค์ให้ช่วยแยกขวดน้ำดื่มดังกล่าว เพื่อนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลต่อไป

ทั้งนี้ แคมเปญ “เกี่ยวช่วยโลก” ใช้ช่องทางสื่อสารกับผู้บริโภคจากคลิปวิดีโอออนไลน์ นำเด็กตัวแทนของคนรุ่นใหม่ และจะเป็นคนรุ่นถัดไป นำเสนอผ่านการเกี่ยวก้อยสัญญากับธรรมชาติต่าง ๆ รอบตัว ว่าจะดูแล รักษา และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้ธรรมชาติที่ดีคงอยู่ต่อไป

พร้อมกันนี้ บริษัทได้ปรับเปลี่ยนฝาบรรจุขวดแก้ว(Maxi)ใหม่ ให้สื่อถึงโครงการ พร้อมระบุข้อความ “เกี่ยวช่วยโลก” ลงบนฝาน้ำดื่มสิงห์ขวดแก้ว เพื่อสื่อให้ผู้บริโภครับรู้และช่วยกันเกี่ยวเพื่อเปิดฝาขวดน้ำดื่ม แสดงถึงสัญลักษณ์ของการเกี่ยวก้อยสัญญา ตอกย้ำแคมเปญให้เป็นที่จดจำแก่ผู้บริโภคมากขึ้นด้วย ร่วมกันสร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ “เกี่ยวช่วยโลก” สามารถสั่งซื้อผ่าน Call Center 1245 กด 8 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2RpSyiv 

“เราตั้งเป้าอีก 10 ปี จะเป็น 100% รีไซเคิล จะพยายามไปให้ถึงตรงนั้น ซึ่งจะต้องดูเทคโนโลยีด้วยว่าทำได้มากน้อยเพียงใด ต้นทุน และการผลิตเป็นอย่างไร รองรับการผลิตจำนวนมากได้หรือไม่” ภูริตกล่าวในท้ายที่สุด

นับจากนี้ จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคชาวไทยหันมาดื่มน้ำขวดแก้วมากขึ้น ผ่านแคมเปญการตลาด “เกี่ยวช่วยโลก” จะมีส่วนช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดปริมาณขยะจากร้านค้า องค์กรธุรกิจ ตลอดจนผู้บริโภคเริ่มได้จากตัวเอง

You Might Also Like