NEXT GEN

เผย 4 เรื่องร่วม “พอแล้วดี The Creator รุ่นที่ 5”สานต่อศาสตร์พระราชา

21 สิงหาคม 2563… โครงการ “พอแล้วดี The Creator” ได้จัดการอบรมมาแล้ว 4 รุ่น ส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่กว่า 80 แบรนด์ พร้อมจะเป็นผู้สานต่อศาสตร์พระราชา ทำให้สังคมและภาคธุรกิจได้ประจักษ์ว่า ความพอเพียงพอประมาณ และการเกื้อกูลอย่างสมดุลจะสามารถนำพาทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไปสู่ความเจริญก้าวหน้าร่วมกันได้


ดร. ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ โครงการพอแล้วดี The Creator กล่าวว่า เวลาที่เราพูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงความประหยัดมัธยัสถ์ หรือเกษตรกรรม แต่จริงๆคำว่าเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ทำให้สังคมเกิดความยั่งยืนในภาวะที่ทุกคนพอมีพอใช้ในเงื่อนไขที่ดูแลตัวเองได้

“ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้มอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ให้แก่แผ่นดินไทย ซึ่งพระองค์ใช้คำว่าปรัชญา เพราะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องของทฤษฎีหรือหลักสมการ แต่ปรัชญาคือการที่ทุกคนต้องนำไป คิดต่อในบริบทของตนเองที่จะเป็นหนทางสู่เศรษฐกิจที่ให้ตนเองพอกินพอใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ รู้จักตนประมาณตน มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน รวมถึงการมีเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม”

ทั้งนี้ เป็นปรัชญาที่ทุกคนไม่ว่าประกอบอาชีพอะไรหรือทำธุรกิจใดก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ ซึ่งจะทำให้เจอความสมดุลของชีวิตที่จะช่วยสร้างความเติบโตของตนเอง ธุรกิจ และสังคม ทำให้เราและสังคมโลกก้าวไปด้วยกันได้อย่างไกลๆ ดังนั้นเราจึงอยากที่จะถ่ายทอดและสานต่อศาสตร์พระราชาสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่ จึงเป็นที่มาของโครงการ “พอแล้วดี The Creator”

“พอแล้วดี The Creator เป็นโครงการที่สนับสนุน และส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ปัจจุบันทำธุรกิจ ด้วยความใส่ใจรับผิดชอบและพร้อมจะเรียนรู้ เติมเต็ม เพื่อทำหน้าที่สานต่อศาสตร์พระราชา อันจะนำไปสู่ ความเข้มแข็งของธุรกิจและสังคมในอนาคต โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ Sufficiency Economy Philosophy และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy มาเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ได้ มองเพียงแค่ผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจ แต่ยังคำนึงถึงสังคมส่วนรวม และพร้อมที่จะขับเคลื่อนสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจต่อไป”

จุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ซ้าย) ดร. ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ โครงการพอแล้วดี The Creator (กลาง) อมรินทร์ ธนจิตต์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บี.กริม แอนด์ โก จำกัด (ขวา) ร่วมเปิดโครงการพอแล้วดี รุ่นที่ 5

จากวันนี้ถึง 10 กันยายน  ถือเป็นโอกาสนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่แสวงหา “ความพอดี” ของการพัฒนาตนเอง ธุรกิจและสังคม โดยขอให้มีคุณสมบัติทั้ง 4 เรื่อง

1.เป็นนักธุรกิจในกลุ่มสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์เช่น อาหาร เกษตรเพิ่มค่า งานออกแบบ แฟชั่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่พัก การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย สุขภาพ ความงาม
2.มีความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจแบบเติบโตอย่างสมดุล เราก็ดี สังคมก็ได้
3.มีศักยภาพในการสื่อสาร แบ่งปันความรู้ พร้อมทำหน้าที่เป็นผู้สร้าง-สานต่อ
4.มีความพร้อมในการเข้าร่วมทุกกิจกรรมของโครงการอย่างมีวินัยด้วยความตั้งใจ

โดยจะรับสมัครเพียง 15 แบรนด์จากทุกภูมิภาคของไทย และปีนี้เป็นปีที่ 5 ที่โครงการ “พอแล้วดี The Creator” ได้จัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของ ททท. และ บี. กริม ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการสร้างนักธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม และที่น่าประทับ ใจยิ่งคือได้รับความร่วมมืออย่างสูงยิ่งจากวิทยากรระดับประเทศผู้ล้วนมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ การสร้างแบรนด์ การทำการตลาด ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมสังคม ผู้พร้อมสละเวลาและให้ความรู้ต่อผู้เข้า ร่วมโครงการทุกคนอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง (คลิกใบสมัครที่นี่  หรือใช้ QR Code ด้านล่าง)

โครงการ “พอแล้วดี The Creator” ได้จัดการอบรมมาแล้ว 4 รุ่น ส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่กว่า 80 แบรนด์ อาทิ ไร่สุขพ่วง จันทรโภชนา บ้านไร่ไออรุณ The Yard Hostel HOM Hostel & Cooking Club Hug Organic ข้าวธรรมชาติ ข้าวเพลงรัก ภูคราม Yano FolkCharm ในฐานะ “พอแล้วดี The Creator” ผู้พร้อมจะเป็นผู้สานต่อศาสตร์พระราชา ทำให้สังคมและภาคธุรกิจได้ประจักษ์ว่า ความพอเพียงพอประมาณ และการเกื้อกูลอย่างสมดุลจะสามารถนำพาทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไปสู่ความเจริญก้าวหน้าร่วมกันได้

 

 

 

You Might Also Like