NEXT GEN

“สิ่งแวดล้อม” กลายเป็นเรื่องแรก ๆ ที่ผู้ไปโบสถ์ในเมืองอ๊อกซ์ฟอร์ดสนใจ

16-18 กรกฎาคม 2565…ชาวคริสเตียนในเมืองอ็อกซ์ฟอร์ดของอังกฤษกําลังถูกร้องขอ ให้คํามั่นสัญญาที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

จากนี้ไปผู้มาที่สังฆมณฑลคริสตจักรแห่งอังกฤษ ซึ่งครอบคลุมมณฑลเบิร์กเชียร์ บัคกิงแฮมเชียร์ และอ็อกซ์ฟอร์ดเชียร์ จะต้องมุ่งมั่นที่จะร่วมแก้ปัญหาสสภาพอากาศด้วย

Rt Revd Dr Steven Croft บิชอปแห่งอ็อกซ์ฟอร์ด กล่าวว่า เขาหวังว่า ชาวคริสเตียนทุกคนจะหันมาใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับมนุษยชาตินี้จริงจังมากขึ้น

Rt Revd Dr Steven Croft

สังฆมณฑลออกซ์ฟอร์ดประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศในเดือนมีนาคม 2020 และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ก็ตั้งเป้าหมายการประหยัดพลังงานที่ท้าทายอย่างยิ่งด้วย

บิชอปและผู้ที่ไปโบสถ์ได้สร้างกลุ่มงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Task Group : ETG) ซึ่งดูแล “โปรแกรมแห่งการเปลี่ยนแปลง” ของพวกเขา สังฆมณฑลกําลังใช้งบประมาณมากกว่า 200,000 ปอนด์ (233,332 ยูโร) ในช่วง 7 ปี ปีไปกับอาคาร โบสถ์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในเดือนมิถุนายน บริษัทได้อนุมัติการลงทุน 10 ล้านปอนด์ (11.7 ล้านยูโร) กับที่อยู่อาศัยของนักบวช จุดมุ่งหมายคือการปรับปรุงทั้งพลังงานและประสิทธิภาพการทําความร้อน ทั้งนี้ มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไปแล้วมากกว่า 50 แห่ง

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสังฆมณฑลใหญ่ที่สุดในคริสตจักรอังกฤษ ที่อยู่อาศัยของนักบวชอ็อกซ์ฟอร์ดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 2,815 ตันต่อปี โปรแกรมข้างต้นจึงกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ

สังฆมณฑลเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปแล้วตั้งแต่ปี 2021 แต่ยังคงมีโรงเรียนคริสตจักร 284 แห่ง โบสถ์ 800 แห่ง และนักบวช 60,000 แห่งที่ต้องทํางานร่วมกันหากจะบรรลุ Net Zero

Eco Church

ปัจจุบันโบสถ์ 153 แห่งในสังฆมณฑลได้รับการจดทะเบียนด้วยโครงการโบสถ์เชิงนิเวศ คริสตจักรต้องแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมหลายเรื่องเพื่อบรรลุเป้าหมาย อาทิ

การนมัสการและการสอน การจัดการอาคาร โบสถ์ การจัดการที่ดินคริสตจักร การมีส่วนร่วมของชุมชน และไลฟ์สไตล์

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอาจรวมถึงพฤติกรรมการเดินทางของนักบวชตลอดจนการเลือกอาหาร การรีไซเคิล และใช้เสื้อผ้าที่ยั่งยืน

“คริสตจักรแห่งอังกฤษสามารถมีบทบาทสําคัญในการเดินทางสู่การทำเป็นตัวอย่างและความเป็นผู้นํา แต่สิ่งนี้จะต้องผ่านการกระทําและคําพูดของเรา” Revd Steven Croft กล่าว

“เราเกือบจะไม่สามารถทำตามเป้าหมายจํากัดภาวะโลกร้อนไว้ที่ 1.5 องศาแล้ว เวลาก็เหลือน้อยลงเรื่อย ๆ แต่เราไม่ควรกังขาว่า มันยังเป็นไปได้อยู่หรือไม่ มันเป็นไปได้แน่หากลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังตั้งแต่ตอนนี้”

ที่มา

 

You Might Also Like