NEXT GEN

Be Inclusive 1 ในเส้นทางเติบโต “ดีแทค” สู่เป้าผู้ใช้งานดิจิทัล 10 ล้านคน/เดือน

6 ตุลาคม 2564…พันธกิจ ดีแทค “ดีทั่วดีถึง” ลดอุปสรรคในการเข้าถึง และมุ่งส่งเสริมการใช้การงานดิจิทัลเพื่อทุกคนทั่วไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ฮาว ริ เร็น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวถึงการเดินทางที่มีอัตราเร่งการเติบโตของดีแทคนั้นมี 3 ส่วน ได้แก่ ยกเครื่องระบบปฏิบัติการเป็นดิจิทัล ​(Digitize the Core) เร่งเปลี่ยนผ่านบริการให้บริการและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในแบบเฉพาะตัว (Accelerate Digital Interaction) รวมถึงการขยายบริการดิจิทัลให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากขึ้นผ่านโมเดลการทำงานแบบ Agile กับพาร์ทเนอร์ในอุตสาหกรรมอื่น (Go Beyond Connectivity) โดยออกแบบบริการให้เข้าถึงทุกคนได้มากขึ้น ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับ

-Be There การให้บริการที่อยู่ในที่ที่ลูกค้าอยู่ ไม่ว่าลูกค้าจะเลือกใช้แอปฯ หรือช่องทางอื่น ๆ
-Be Smart การให้บริการอย่างชาญฉลาด ใช้เอไอดูความต้องการลูกค้าในทุกช่องทาง เช่นลูกค้าหลายคนเลือกดูสินค้าและบริการทางออนไลน์ ก่อนที่จะไปซื้อที่ช้อป ในทางกลับกันลูกค้าจำนวนไม่น้อยก็ทำตรงกันข้าม
-Be Fun & Engaging การให้บริการลูกค้าจะต้องมีความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์กัน ลูกค้าใช้งานง่าย
-Be Inclusive การให้บริการลูกค้าเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

“การเข้าถึงอย่างเท่าเทียมนั้น ช่องทางดิจิทัลไม่ควรเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เข้าถึง ต้องเป็นทุกคนที่ต้องเข้าถึงเท่าเทียมกัน เข้าถึงแล้วต้องสนุกสนานได้เช่นกัน สร้างประสบการณ์ในการใช้งาน ลูกค้าเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเรา ในฐานะที่ดีแทคเป็นผู้ให้บริการ ไม่แค่ช่องทางอย่างเดียว”

ฮาว ริ เร็น ขยายความ Be Inclusive ที่ดีแทคได้ดำเนินการไปแล้วเช่น

1. dtac app Lite โดยในส่วนแรกเรานำเทคโนโลยีที่ใช้งานโดยไม่ต้องดาวนืโหลดแอปบนมือถือ เพราะลูกค้าหลายท่านมีสเปคมือถือไม่สูงมาก จึงใช้เทคโนที่เรียกว่าดีแทคแอปฯไลท์ ใช้งานโดยไม่ต้องดาวน์โหลด

2.Net for Living เรามอบให้ทั้งเครื่องมือ เทคโน ความรู้ให้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก และผู้ประกอบการที่ยัวงเป็นเทรดิชั่นนอลอยู่ เพื่อให้เขาใช้งานได้ เกิดประโยชน์ได้ เป็นการสร้างงานอีกด้านหนึ่ง

3.Young Happy ทำให้ผู้สูงวัยด้วยเพื่อการเข้าถึงเทคโนฯ ซึ่งเขาก็สนใจช่องทางนี้เช่นกัน แม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะเข้าใจไม่มากนัก ดังนั้นเราสามารถสร้างประโยชน์ให้ผู้สูงวัยได้

4.Migrant Friendly สุดท้ายสำหรับแรงงานข้ามชาติเราพยายามสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับเขา เราสื่อสารกับเขาด้วยภาษาของเขา

“Be Inclusive ทำให้เราเห็นอัตราการเติบโตอย่างสูง โดยในช่วง 6 เดือนมีผู้เข้าถึง 6 ล้านคน ในจำนวนนี้ 46% เข้าถึง dtac app Lite และลูกค้าต่างจังหวัดโต 124 % ทั้งนี้เราเห็นลูกค้าเข้าถึงบ่อยกับช่องทางดิจิทัลในการใช้ต่อวันเกือบ 1 ล้านคน ดีแทคทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงช่องทางใช้งานดิจิทัลออย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน”

ดีแทคมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลง เติบโต และขยายบริการไปสู่บริการที่ “มากกว่า” โทรคมนาคม พัฒนาสู่อีโคซิสเต็มของพันธมิตรที่ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากทั้งข้อเสนอที่ดีที่สุดของพันธมิตรและประสบการณ์ดีแทคที่ดีที่สุดเช่นเดียวกัน สะท้อนจากความร่วมมือจากบริการใจดี มีวงเงินให้ยืม ร่วมกับ LINE BK และเว็บเติมเกม Gaming Nation ได้แสดงให้เห็นความสำเร็จเบื้องต้นจากการเป็นมากกว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคมในรูปแบบใหม่

“โอกาส จุดมุ่งหมายของดีเแทคคือการ Empowering สังคม นั่นคือเหตุผลที่เราเป็นดีแทค เรามองว่าการที่เราสร้างสังคมให้พัฒนาได้ จะช่วยธุรกิจโดยรวม ซึ่งเมื่อธุรกิจโดยรวมดีแทคก็ดี เป็นการเชื่อมต่อ 3 ส่วน ภาคสังคม ธุรกิจอุตสาหกรรม และดีแทค ดังนั้นโอกาสทางธุรกิจของเราจะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อสังคมและธุรกิจโดยรวมสามารถเติบโตไปได้”

ฮาว ริ เร็น กล่าวในท้ายที่สุดถึงการเดินทางสู่เป้าหมายที่จะนำเสนอคุณค่าใหม่ ๆ ของดีแทคต่อผู้ใช้ ที่ใช้งานอยู่ 10 ล้านคน/เดือน และเพิ่มยอดลูกค้าใหม่ผ่านดิจิทัล 5 เท่า

 

You Might Also Like