ALTERNATIVE

สยามพิวรรธน์เสริมทัพทีม Global Sustainability สร้างมาตรฐานใหม่สู่ความยั่งยืนระดับโลก

5 ตุลาคม 2566…กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีก เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการจุดหมายปลายทางระดับโลกที่นำความยั่งยืนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เสริมทัพทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความยั่งยืน (Global Sustainability Team) ร่วมขับเคลื่อนหลากหลายโครงการที่ส่งผลกระทบเชิงบวกเชื่อมโยงด้านธุรกิจ ผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างมาตรฐานของความยั่งยืนผ่านความร่วมมือกับแบรนด์ดังและองค์กรชั้นนำระดับโลก

นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฎิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้นำในการขับเคลื่อนความยั่งยืนของกลุ่มสยามพิวรรธน์ และดำเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของสยามพิวรรธน์สู่ Net Positive Impact และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050

“หัวใจสำคัญคือ เราใช้หลักการความยั่งยืนมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งบริษัทด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นต่อการสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับผู้คน และเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย วันนี้เราพร้อมยกระดับความยั่งยืนไปอีกขั้น ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร และองค์กรชั้นนำระดับโลก ใช้ธุรกิจเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาส ให้ความสำคัญกับความหลากหลายและความเท่าเทียม รวมทั้งการใช้แนวคิดอารยสถาปัตย์ในการออกแบบทุกโครงการ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าโอกาส ตลอดจนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อร่วมฟื้นฟูและส่งต่อโลกที่ดีให้กับทุกคน”

อดิเรก อำนวยกาญจนสิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิศวกรรมและก่อสร้างโครงการ รับผิดชอบบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (Sustainable energy management)

“การบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราศึกษาและปรับวิธีการทำงานเพื่อหาโซลูชั่นที่ดีที่สุด เพื่อประหยัดพลังงานได้สูงสุด และไม่กระทบต่อการให้บริการลูกค้า ทั้งการปรับเปลี่ยนหลอดไฟและอุปกรณ์ต่างๆ เรากำลังมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะตอบโจทย์การใช้งาน ทั้งในด้านบริหารจัดการอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การใช้พลังงานสะอาด เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน”

สุทธิรัตน์ ภาณววัฒน์ ผู้บริหารสายงานสื่อสารองค์กรและแบรนด์ดิ้ง สยามพิวรรธน์ ผู้ร่วมพัฒนากรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มสยามพิวรรธน์

“สยามพิวรรธน์ยึดมั่นในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไอคอนสยามนับเป็นโครงการแรกที่ใช้แนวคิดในการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืนอย่างเต็มรูปแบบครบทุกมิติ เชื่อมธุรกิจสู่ผู้คนและสิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์และความเจริญรุ่งเรืองให้กับชุมชนสังคม ผู้ประกอบการโดยรอบและประเทศชาติกลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาโครงการบนแนวคิดความยั่งยืนที่ได้รับการกล่าวขานและเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ”

นภนิศ อิศรางกูร ณ อยุธยา รักษาการผู้บริหารกลุ่มงานสร้างสรรค์ประสบการณ์และกลยุทธ์ ผู้ร่วมออกแบบพื้นที่ของโครงการที่จะยกระดับการใช้ชีวิตให้ก้าวไปอีกขั้นของความยั่งยืน (Taking sustainable living to the next level)

“เรามุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการ ให้เป็นพื้นที่ที่จะโชว์เคสเทคโนโลยีที่ทำให้การใช้ชีวิตในทุกๆวันของเราสะดวกสบายขึ้น แต่ยังคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ให้เรื่องพลังงานทดแทนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ดูเป็นเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องที่เข้าถึงและเข้าใจง่าย ลูกค้าของเราจะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น รวมถึงสร้างความตระหนักรู้และความรับผิดชอบต่อทรัพยากรที่อยู่รอบตัวด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ”

ศิวาภรณ์ เอี่ยมแก้ว ผู้อำนวยการ Corporate Partnership หนึ่งในทีม Global Sustainability ดูแลด้านการผนึกกำลังกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผสานแนวคิดสู่การสร้างความยั่งยืนร่วมกัน

“ความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ เป็นหัวใจสำคัญที่จะสร้างผลลัพธ์ให้เกิดเป็นรูปธรรม และจับต้องได้ สยามพิวรรธน์ให้ความสำคัญกับคู่ค้าและพันธมิตรที่จะร่วมกันต่อยอดความแข็งแกร่ง และเดินหน้าไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนร่วมกัน นอกจากนั้น เรายังมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ศักยภาพและเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดแนวทางความร่วมมือด้านความยั่งยืนที่จะสร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วน ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว จะนำไปสู่การหาจุดร่วมที่ทำให้ทุกฝ่ายต่างได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ หรือ “Win-Win Collaboration”

ดาริน เรืองโรจน์ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) หนึ่งในผู้นำทีม Sustainability ที่ร่วมขับเคลื่อนแผนงาน และดำเนินโครงการความยั่งยืนสู่มาตรฐานสากล

“เราให้ความสำคัญในเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงคาร์บอนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือ decarbonization เพื่อเดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และตั้งเป้าสู่การเป็นศูนย์การค้าแรกในไทยที่ใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นพลังงานสะอาด 100% ในปี 2030 เรายังให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และมุ่งมั่นต่อการแก้ไขปัญหาขยะในประเทศไทยอย่างยั่งยืนผ่านโครงการ “Siam Piwat 360o Waste Journey to Zero Waste” เพื่อบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร”

วรกร สมการสมัย ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) หนึ่งในทีม Sustainability ที่ร่วมดำเนินโครงการความยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

“เรามีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนเมืองต้นแบบเป็นศูนย์กลางที่ใส่ใจฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมใจกลางเมือง ด้วยโครงการ Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste ส่งเสริมให้ผู้คนทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า สร้างความตระหนักรู้ในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ด้วย Recycle Collection Center หรือ RCC ซึ่งเป็นจุดรับวัสดุสะอาดที่ไม่ใช้แล้วแบบ Drive-Thru แห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดให้ทุกคนสามารถนำขยะที่ทำความสะอาดและคัดแยกแล้วมาให้ทางสยามพิวรรธน์นำไปส่งต่อเพื่อดำเนินการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่(Recycle) รวมถึงการอัพไซเคิล(Upcycle) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกับพันธมิตร ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์”

You Might Also Like