ALTERNATIVE

Betagro สร้างมาตรฐาน BQM ความรับผิดชอบ 24/7 ใน Supply Chain เพื่อความเชื่อมั่นผู้บริโภค

27 มิถุนายน 2565…BQM (Betagro Quality Management) สัญลักษณ์ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ด้านความปลอดภัยของอาหารสูงสุด ครอบคลุมการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับสากล ตั้งแต่การเพาะพันธุ์ฟาร์มต้นทางจนถึงกระบวนการผลิตและแปรรูปอย่างเคร่งครัดตลอดห่วงโซ่อาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าบนความแตกต่างที่หลากหลาย ทุกผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเบทาโกรสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างตรงใจ

ดร.โอลิเวอร์ ก็อตชัลล์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจอาหาร และไตรรัตน์ ทองปลอด ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจโปรตีน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเปิดเผยว่า เบทาโกรให้ความสำคัญและติดตามความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดของรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ให้เข้าถึงทุกความต้องการบนความแตกต่างของไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยสู่ผู้บริโภคทุกคนทั่วโลก

“บนบริบทของความแตกต่างของผู้บริโภคในยุคนี้ที่มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดล้อม ทั้งในด้านความคิด ความชอบ ความเชื่อ รูปแบบการใช้ชีวิต หรือแม้แต่ความต่างของตัวตนที่เปิดกว้าง เบทาโกรจึงได้ออกแคมเปญ Connect all the differences with Betagro quality ชีวิตแตกต่าง แต่เรื่องอาหารวางใจมาตรฐานเบทาโกร เพื่อสื่อสารไปยังผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยมุ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งมอบอาหารคุณภาพ บนความต้องการที่แตกต่าง
ในทุกรูปแบบของการใช้ชีวิต ภายใต้มาตรฐาน “BQM” ซึ่งไม่ว่าจะมีความหลากหลายอย่างไร แต่ทุกคนยังคงเลือก “อาหารที่มีคุณภาพ ” เป็นสิ่งเชื่อมโยงความเหมือนในความต่างอย่างเดียวกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพและโภชนาการที่ดี ที่จะมีส่วนช่วยให้สามารถเลือกใช้ชีวิตได้ในแบบที่ต้องการ”

BQM เป็นมาตรฐาน 24/7 มีการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานอาหารระดับสากล ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด เป็นมาตรฐานการจัดการคุณภาพในด้านความปลอดภัยของอาหาร คุณภาพอาหาร สวัสดิภาพสัตว์ ความใส่ใจในการบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่งจะต้องเป็นมาตรฐานขั้นสูงมาตรฐานเดียว ครอบคลุมระบบการจัดการคุณภาพที่ได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ฟาร์มเพาะพันธุ์ รวมถึงการขนส่งไปแปรรูปเป็นเนื้อสัตว์และอาหารพร้อมทาน เพื่อให้อยู่บนมาตรฐานคุณภาพของเบทาโกร และข้อกำหนดตามกฎระเบียบที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ ประเทศคู่ค้า และลูกค้าธุรกิจ ระบบ BQM ช่วยให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพตรงตามความต้องการของคู่ค้าและผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

“ไม่ว่าผู้คนทั่วโลกจะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันอย่างไร แต่ความต้องการและเลือกอาหารที่มีคุณภาพให้กับตนเองและคนที่รัก ยังคงเป็นความต้องการที่เหมือนกันบนความต่างอย่างลงตัว เบทาโกรเราเข้าใจในความหลากหลายของการใช้ชีวิต 
ทุกผลิตภัณฑ์ของเราจึงไม่เพียงแต่ได้รับการพัฒนามาจากความก้าวหน้าของนวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคตเท่านั้น แต่ยังได้รับแรงบันดาลใจจากความต้องการที่หลากหลายของผู้คนทั่วโลก และความเชื่อมั่นในมาตรฐานคุณภาพอาหารเบทาโกร ภายใต้สัญลักษณ์ BQM” ไตรรัตน์กล่าวในท้ายที่สุด

 

You Might Also Like