Browsing Tag

Thadiq National Park

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

ซาอุดีอาระเบียมุ่งมั่นฟื้นฟูทะเลทราย รับมือภัยแล้ง และความเสื่อมโทรมของที่ดิน

4 มิถุนายน 2567… Abdullah Ibrahim Alissa ยืนอยู่บนโขดหินในอุทยานแห่งชาติธาดิก (Thadiq National Park)  พื้นที่แห้งแล้งอันกว้างใหญ่ทางตอนเหนือของริยาด เมืองหลวงของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

Continue Reading