Browsing Tag

Sustainability-Linked Ninja Loan

ALTERNATIVE

อินโดรามา เวนเจอร์ส รายแรกของไทย ได้สินเชื่อที่เชื่อมโยงการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

16 มีนาคม 2563…ได้รับจากธนาคารและสถาบันการเงินประเทศญี่ปุ่นอนุมัติให้แก่บริษัทต่างชาติ โดยประเมินจากความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยืน (Sustainability-Linked Ninja Loan)

Continue Reading